Reningsverket i Hässleholm

Projekt inom vatten och avlopp

De kommande åren investerar vi över 100 miljoner varje år för att säkra infrastrukturen för vatten och avlopp i vår kommun. Att ha rent dricksvatten och en säker hantering för avlopps- och dagvatten är kanske de viktigaste grunderna för ett hållbart och välfungerande samhälle.

Investerar för framtiden

Stora delar av Sveriges vatten- och avloppsinfrastruktur byggdes ut i mitten av 1900-talet. Idag står den inför nya utmaningar - också i vår kommun. Gamla ledningar, växande samhällen, klimatförändringar och ökande krav innebär att vi behöver förnya, bygga ut och anpassa ledningsnät och anläggningar för att möta de krav som finns idag och som kommer i morgon.

På den här sidan kan du läsa om projekt som redan är igång och de som vi planerar.

Höjd taxa för vatten och avlopp

Kommunfullmäktige har beslutat att höja VA-taxan i Hässleholms kommun. Vi kommer att göra stora investeringar i vatten- och avloppsinfrastrukturen de kommande åren.
Frågor och svar om VA-taxan

I kartan kan du zooma in och se vad som händer runt om i vår kommun. Vi fyller på kartan och uppdaterar efter hand. Tänk på att punkterna i kartan är inte placerade på exakt rätt plats.

Senast uppdaterad: