VA-förnyelse i Vinslöv

Vi byter ut och förbättrar infrastrukturen för vatten och avlopp vid reningsverket i Vinslöv, samt på gatorna intill. Projektet pågår i cirka två år och börjar i juni 2023.

Nya ledningar som klarar större mängder vatten

Ledningarna fram till reningsverket i Vinslöv är över 60 år gamla. Nu byter vi ut dem och lägger nya ledningar som är anpassade för att ta emot större mängder regn på en gång. Vi gör det här för att vi ska kunna fortsätta ta hand om Vinslövs avloppsvatten på ett säkert sätt och för att säkra leveransen av dricksvatten till dig som bor här. Dessutom minskar de nya ledningarna risken för översvämningar och vattenläckor i området.

Tre etapper

Projektet är uppdelat i tre etapper. I den första etappen byggde vi ett utjämningsmagasin. I etapp 2, bytte vi ledningarna runt reningsverket. Etapp 3 är nu påbörjad och bostadsområdet vid reningsverket ska få nya ledningar. De nya ledningarna gör tillsammans med utjämningsmagasinet att Vinslöv får ett mer hållbart VA-system med ökad kapacitet.

Etapp 1 - Utjämningsmagasin för regnvatten

Vi har byggt ett utjämningsmagasin på åkern bakom reningsverket. Vi kommer att leda allt regnvatten till och genom utjämningsmagasinet. Där kan det stiga och sjunka utifrån hur mycket det regnar. På så sätt kan vi styra att det blir översvämning i magasinet och samtidigt minska risken för översvämning någon annanstans.

Etapp 2 - Nya ledningar kring reningsverket

Ledningarna runt reningsverket har bytts ut och är nu anpassade för att kunna ta emot större mängder regnvatten.

Etapp 3 - Byter ut ledningarna i villaområdet

Vatten- och avloppsledningarna i villaområdet intill reningsverket är också gamla och behöver bytas ut. Också de här ledningarna blir anpassade för att hantera skyfall och för att minska risken för översvämningar. De gator som ska få nya ledningar är Markvägen fram till Hedgatan, samt Edvin Widéns väg fram till Skolgatan.

Eftersom många av gatorna i villakvarteren är trånga går arbetet långsamt. Den här delen av projektet beräknas pågå i cirka 1,5 år.

Hässleholmsfirman Gösta Ahlquist Entreprenad utför arbetet.

Karta över de tre etapperna i Vinslöv.

På kartan ser du de tre etapparna vid Vinslövs reningsverk.

Så påverkas du som bor här

Du som bor på någon av de gator som ska få nya ledningar blir påverkad av projektet på olika sätt. Vi ber om ursäkt för att det blir besvärligt för dig och dina grannar i perioder. Eftersom många av gatorna i villakvarteren är trånga går arbetet långsammare, därför tar det längre tid. När vi byter ut ledningarna i gatorna innebär det att:

  • du inte har tillgång till din uppfart under cirka en vecka. Parkera gärna på närmsta sidogata.
  • vi behöver stänga av vattnet emellanåt under kortare perioder – tänk på att tappa upp lite vatten när vi arbetar på din gata. Du får ett sms av oss innan vi stänger av vattnet.
  • brevbäraren inte kan lämna post i din brevlåda under cirka en vecka. Vi sätter upp tillfälliga brevlådor i närheten.
  • vi inte kan tömma dina sopkärl under cirka en vecka. Vi tar fram dina kärl när sopbilen kommer.
  • vi behöver släcka gatubelysningen en längre tid.
  • färdtjänst och utryckningsfordon har svårt att komma fram.

Informationsträff och information via brev

Om din gata är berörd av projektet har du fått ett första informationsbrev och också varit bjuden till en informationsträff som var i mitten av juni.

Du kan även prenumerera på ett digitalt nyhetsbrev där vi informerar och håller dig uppdaterad om hur det går med projektet med start när vi närmar oss etapp tre. Anmäl dig till nyhetsbrevet genom att skicka ett mejl till hassleholmmiljo@hassleholm.se med ämnesrad: Nyhetsbrev Vinslöv.

Du kan också följa projektet på den här sidan.

Senast uppdaterad: