VA-projekt i Hörja och Röke

Under 2024 startar vi upp ett nytt vatten- och avloppsprojekt i Hörja och Röke.

I Hörja byggs ett robust och modernt reningsverk med högre kapacitet. Mellan orterna läggs överföringsledningar som ska leda dricksvatten från Hörja till Röke och avloppsvatten från Röke till Hörja reningsverk.

Vad ska vi göra och när?

Projektet är indelat i två delar som löper parallellt med varandra:

  • Överföringsledningar mellan Röke och Hörja - Beräknad start sommar 2025.
  • Nytt reningsverk i Hörja - Beräknad byggstart i början av 2025.

Reningsverket i Hörja ska stå klart 2026, och då ska de nya överföringsledningarna kopplas på. Vatten- och avloppsledningarna i Hörja och Röke kommer att vara i drift som vanligt under arbetets gång och du som bor här kommer ha fortsatt tillgång till vatten- och avloppstjänster.

När projektet är klart har vi ett modernt reningsverk med kapacitet att rena avloppsvatten från både Hörja och Röke, samt eventuella framtida utbyggnader av orterna. Anläggningen kommer uppfylla även framtidens miljökrav och säkerställa en trygg och hållbar rening av avloppsvattnet på lång sikt. Detta skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt i Röke och Hörja.

Så får du information

På denna sida kommer du kunna följa projektet under arbetets gång.

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar om projektet? Då kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev genom att skicka ett mejl till hassleholmmiljo@hassleholm.se.
Skriv ”Nyhetsbrev Hörja/Röke” i ämnesraden.

Senast uppdaterad: