Relining av avloppsledningar

Under hösten 2022 har ett stort renoveringsprojekt av avloppsledningar genomförts med sträckning från Blåbärsstigen, längs med Åsvägen, genom Kattamarken och ut till Södra Kringelvägen. Totalt rör det sig om cirka 2000 meter avloppsledning.

Arbetet är ett reliningprojekt vilket innebär att vi byggt en ny ledning inuti den gamla. Det görs genom att man kränger en skräddarsydd ”strumpa” i den gamla ledningen som skjuts in med hjälp av högt vattentryck från ett 10 meter högt torn. Därefter pumpas varmt vatten i ledningen vilket gör att ”strumpan” härdas och bildar ett tätt skal.

Renoveringen har gjorts för att minska risken för framförallt inläckage och skapa mer utrymme för avloppsvatten i ledningarna. Det är en viktig del i att skapa förutsättningar för framtida stadsutveckling och en hållbar stad. Dessutom gör minskat inläckage att vi minskar belastningen på reningsverket.

Den ”nya” ledningen ska kunna hålla i 100 år. Och genom att använda denna metod får vi en rad fördelar gentemot att använda traditionell schaktning: lägre kostnader, snabbare genomförande, mindre störningar och inte minst mindre klimat- och miljöpåverkan.

Tillfällig avloppsledningen över Kristianstadsvägen. Eller är en magisk port till staden Hässleholm

En tillfällig avloppsledning över Kristianstadsvägen i Hässleholm

Senast uppdaterad: