Priser fjärrvärme

Våra årliga värmepriser, anslutningsavgifter samt priser för ny fjärrvärmecentral. Alla priser är inklusive moms.

Fjärrvärmepris för privatkunder Hässleholm 2024

Priset består av en fast avgift och en energiavgift.

Privatkund villa


Fast avgift

484,15 kr/månad

Energipris vinter (oktober-april)

92,72 öre/kWh

Energipris sommar (maj-september)

32,4 öre/kWh

Fjärrvärmepris för privatkunder Tyringe 2024

Priset består av en fast avgift och en energiavgift.

Privatkund villa


Fast avgift

484,15 kr/månad

Energipris vinter (oktober-april)

84,26 öre/kWh

Energipris sommar (maj-september)

84,26 öre/kWh

Från och med 1 januari 2024 ökar priset för fjärrvärme med 15%

Nedan hittar du aktuell prislista för 2024. Vill du läsa mer om prishöjningen? Klicka här.

Vad är ett överflöde?
Ett flöde som ligger över 30m3/MWh räknas som ett överflöde. Flöde är ett mått på hur effektiv en fjärrvärmeanläggning är. Höga flöden indikerar att fjärrvärmecentralen inte fungerar som den ska och innebär att det behövs en större mängd fjärrvärmevatten för att uppnå önskad värmeeffekt. Således förbrukas mer energi än normalt för att värma upp bostaden. Detta påverkar i sin tur mängden bränsle som behövs för att värma upp fjärrvärmenätet.

Om du har ett högt flöde och riskerar att behöva betala överflödesavgift, kommer du att kontaktas av Hässleholm Miljö för att ta fram en åtgärdsplan. Det är först vid utebliven åtgärd som kund debiteras för sitt överflöde.

Varför införs det?
Hässleholm Miljö arbetar aktivt för att energieffektivisera fjärrvärmenätet. En överflödesavgift införs för att säkerställa en energieffektiv och miljövänlig drift i fjärrvärmenätet. Företagskunder har sedan tidigare en flödeskomponent i sin prismodell.

Kan jag se om jag har ett överflöde?
Om du själv vill kontrollera din fjärrvärmecentrals funktion kan du titta på anläggningens avkylning. Avkylningen är temperaturskillnaden mellan inkommande fjärrvärmevatten och det vatten som går i retur från din bostad. Om avkylningsvärdet är högt, det vill säga runt 50 grader (under vinterperioden), indikerar detta en välmående fjärrvärmecentral.

Höga flöden kan innebära:

  • Sämre verkningsgrad. Din anläggning kräver en större mängd vatten för att uppnå önskad värmeeffekt.
  • En högre kostnad om du har ett högt flöde eftersom du då kan behöva betala en överflödesavgift.
  • Med tiden risk för större fel på fjärrvärmecentralen om underhåll glöms.
  • Kortare livslängd på din fjärrvärmecentral.

Anslutningsavgift

Du kan ansluta dig till fjärrvärme genom vår helhetslösning eller genom att kontakta en leverantör för installation själv. Väljer du egen leverantör betalar du enbart en anslutningsavgift till oss.

Anslutning utan helhetslösning

Anslutningsavgift


Från 36 000 kr


Anslutningsavgiften gäller när fjärrvärme finns i gatan. Finns inte fjärrvärme utanför ditt hus beräknas anslutningsavgiften individuellt. I avgiften ingår 10 meter grävning på din tomt. Vid längre ledningsdragning tillkommer en kostnad på 3926 kr/m. Möjlighet till ROT-avdrag finns.

Intresseanmälan fjärrvärme keyboard_arrow_right

Anslutningsavgift med helhetslösning

Anslut dig till fjärrvärme med vår helhetslösning så löser vi det praktiska åt dig. Tillsammans med våra entreprenörer tar vi hand om allt arbete och du har möjlighet att använda din tid till annat.

Anslutningsavgift

Helhetslösning (grundpaket)


Från 90 000 kr.


Tilläggstjänster

Du har möjlighet att köpa till vissa tjänster och produkter som inte ingår i helhetslösningens grundpaket. Vi hjälper dig exempelvis gärna med demontering och bortförsel av panna och tankar men det ingår inte i helhetslösningens grundpaket. Priser för tilläggstjänster.

Byte av fjärrvärmecentral

Byt din fjärrvärmecentral till en ny modern anläggning och få tillgång till en fortsatt trygg och säker uppvärmning av din bostad. En fjärrvärmecentral håller vanligtvis i många år men blir sliten efter hand och kan förbruka mer värme än nödvändigt vilket orsakar störningar i driften.

När det är dags för dig att byta hjälper vi dig gärna!

Pris

Fjärrvärmecentral


Installation av ny fjärrvärmecentral vägghängd

38 500 kr

Installation av ny fjärrvärmecentral från golvstående till vägghängd

47 300 kr

Det här ingår

Priset baseras på att elledningen från huvudcentralen till apparatrummet är obruten och att farligt material (ex. asbest) inte förekommer.

Senast uppdaterad: