Tillgänglighetsredogörelse

För oss är det viktigt att alla som besöker oss digitalt kan använda vår webb och vi jobbar för att göra den så tillgänglig som möjligt. Här beskriver vi hur

väl hassleholmmiljo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) och hur vi planerar att stegvis bli bättre och bättre.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi arbetar löpande med att att åtgärda de brister som finns.

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till offentlig service, på grund av brister som beskrivs nedan. De allra flesta sidor uppfyller lagkraven, men vi kan inte garantera att det inte finns enstaka brister.

Innehåll som inte är tillgängligt

För dig med nedsatt syn och färgseende eller utan synförmåga

 • Det kan förekomma länktexter som inte är tillräckligt tydliga.
 • Det finns element som inte har tillräcklig färgkontrast.
 • Det finns sidor där innehållet inte tillräckligt är omslutet av landmärken.
 • Det kan förekomma dokument som är inte tillgängliga.
 • Det kan finnas bilder som saknar tillräcklig beskrivning.
 • Det kan finnas tabeller utan tabellbeskrivning.
 • Det kan finnas formulärfält som saknar beskrivning.
 • Det kan saknas stöd för att fylla i formulär.
 • Vissa klickytor kan upplevas som små, särskilt på mindre skärmar.
 • Webbplatsen saknar entangentsgenvägar.
 • Det kan finnas HTML-kod som inte validerar fullt ut. På vissa sidor används även HTML för att formatera sidinnehållet.

För dig med nedsatt kognitiv förmåga

 • Det förekommer långa texter.
 • Otydliga och inkonsekventa länktexter förekommer.
 • Många olika grafisk element och uttryck.
 • Det saknas tillräcklig struktur för rubriker och sektioner, vilket kan göra det svårt att navigera.

För dig med nedsatt eller utan hörsel

 • Vissa filmer saknar textning.

Oskäligt betungande anpassning

Hässleholm Miljö åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för innehåll som är publicerade innan 2018-09-23. Detta innehåll är endast tillgängligt i undantagsfall.

Hur vi testat webbplatsen

I mars 2023 gjordes en SEO- och UX-analys där även tillgänglighet till viss del granskades. Vi arbetar nu med att rätta de fel som upptäcktes.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från hassleholmmiljo.se som inte är tillgängligt för dig, ber vi dig att kontakta oss via formuläret.

Du kan också använda formuläret för att rapportera problem som inte är beskrivna på denna sida, eller andra svårigheter du har upptäckt när du använder vår webbplats.
Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

DIGG:s anmälningsformulär för bristande tillgänglighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: