Slamtömning

 

Enskilda avlopp

Enskilda avlopp ska tömmas regelbundet.

Trekammarbrunnar och septitankar

Trekammarbrunnar och septitankar töms enligt en bestämd tidsplan. Du får ett brev hemskickat med information när det är dags för tömning. Tidpunkten kan variera något år från år. 

Sluten tank

Har du en sluten tank behöver du kontakta oss för tömning. Tömning sker efter beställning inom 5 arbetsdagar. Slutna tankar ska tömmas minst en gång per år.

Tömning av latrin

Vid tömning av latrinbehållare ersätts dessa med nya behållare. Tänk på att ställa latrinhållarna på ordinarie tömningsplats på hämtningsdagen.

Dispens

Ansökan om uppehåll i slamtömning, dispens för att ta hand om slammet själv eller tömning mer sällan görs hos Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tömningsteknik

Vid tömning använder vi en teknik som kallas deltömning. Om du i stället vill ha totaltömning behöver du som kund kontakta vår kundservice.

Deltömning

Deltömning är en effektiv tömningsmetod som minskar transporterna och gör så att brunnen fungerar direkt efter tömning då bakteriefaunan kan bibehållas. Bilarna är utrustade med två fack för att kunna separera slam och vatten. När allt slam sugits upp, förs vattenfasen med mikroorganismer tillbaka till brunnen samtidigt som den syresätts. Kvar i bilen blir ett torrt slam.

Totaltömning

Vid totaltömning sugs allt innehåll i det enskilda avloppet upp: slamtäcket, vattnet och bottenslammet.

Slamtömnings processen


Kontakta kundservice om:

  • Du vill ändra deltömning till heltömning
  • Du behöver omboka slamtömningen
  • En avstängd brunn ska öppnas upp
  • Tömning av köks-, sjunk- eller tvåkammarbrunn ska ske i samband med ordinarie tömning

Senast uppdaterad: