röd lastbil med släp på våg

Lämna avfall

På Hässleholms Kretsloppscenter tar vi emot de flesta sorters avfall, allt ifrån förorenade jordar och slam till trä- bygg & rivningsavfall. Kontakta oss gärna innan ditt besök. Som avfallslämnare behöver du ha kännedom om avfallets art och chauffören måste kunna uppge denna. Besiktning och bedömning av avfallet görs av vår personal.

Flytande avfall

Flytande avfall ska aviseras via telefon till vågkontoret i god tid innan inleverans då vi har begränsad kapacitet per dag för denna typ av avfall.

Deponi

Avfall till deponi ska karakteriseras, det vill säga beskrivas. Karakteriseringen ska vara oss tillhanda senast 3 arbetsdagar innan inleverans.

Karakterisering keyboard_arrow_right

Farligt avfall

Vid leverans av farligt avfall ska alltid ett transportdokument lämnas in.

Transportdokument keyboard_arrow_right
Priser keyboard_arrow_right

Tillstånd

Vår tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen. Vi har tillstånd att hantera följande avfall:

  • Deponering av icke farligt avfall (IFA) samt farligt avfall (FA)
  • Lagring och behandling av IFA, FA, inert- och organiskt avfall
  • Behandling av flytande icke farligt avfall
  • Behandling av flytande oljehaltigt avfall

Godkända fordon

Till Hässleholms Kretsloppscenter är du välkommen med fordon över 3,5 ton.

Slam och oljeförorenad jord

IFA slam, oljeslam, oljeförorenad jord eller avfall i emballage såsom IBC eller fat behöver förhandsaviseras. Det gör du antingen via e-post och inväntar bekräftelse eller via telefon.

Personal på vågkontoret

Senast uppdaterad: