Happy colleagues having snack at break in office

Prisdialogen - tillsammans med våra kunder

En väl fungerande värmemarknad förutsätter välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar sina priser. För att du som kund ska känna förtoende för vår prissättning av fjärrvärme är vi medlemmar i Prisdialogen.

Prisdialogen

Prisdialogen är ett branschgemensamt initiativ mellan Riksbyggen, Sveriges Allmännytta och Energiföretagen Sverige där vi som fjärrvärmeleverantör har möjlighet att vara medlemmar.

Syftet med Prisdialogen är att stärka kundens ställning, åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt bidra till ett ökat förtroende för prissättningen.

Läs mer på prisdialogen.se keyboard_arrow_right

Prisdialogens övergripande mål

  • Skapa en rimlig, förutsägbar och stabil prissättning över tid
  • Bidra till transparens i prissättning och prisutveckling
  • Tidigt avisera prisändringar för att underlätta hyresförhandlingar och budgetarbete
  • Skapa dialog där du som kund ges möjlighet att påverka fjärrvärmeleverantörens prisändringar
  • Skydda kunder från kraftiga prisökningar
  • Utrymme för kunder att kunna påverka utvecklingen av priskonstruktioner
  • Priskonstruktioner som ger kunden ekonomiska incitament till energieffektiviseringsåtgärder som är riktiga ur ett miljömässigt perspektiv

Senast uppdaterad: