Priser och regler

Abonnemangspriserna för sophämtning gäller fr.o.m. 2023-01-01 och är angivna exklusive moms. Hässleholms kommuns renhållningsföreskrifter med avfallsplan kan du läsa om i Resursoptimeringsplanen. Samtliga priser och allmänna bestämmelser hittar du i renhållningstaxan.

Helårsabonnemang

Avgifter för flerfamiljshus


Grundavgift

470,4 kr/lägenhet

Rörlig avgift

Varierar beroende på antal kärl,

kärlstorlek och tömningsfrekvens.

Helårsabonnemang

Avgifter för verksamheter


Grundavgift

737,6 kr/hämtställe

Rörlig avgift

Varierar beroende på antal kärl,

kärlstorlek och tömningsfrekvens.

Abonnemang med enfackskärl

Matavfall

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

140l

190l

varannan vecka

26 ggr

945,6 kr

1386,4 kr

varje vecka

52 ggr

2044,8 kr

2994,4 kr

Plastförpackningar

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

370l

var fjärde vecka

13 ggr

248,8 kr

259,2 kr

269,6 kr

varannan vecka

26 ggr

284,8 kr

296 kr

316,8 kr

varje vecka

52 ggr

788,8 kr

852 kr

918,4 kr

Tidningar

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

var fjärde vecka

13 ggr

248,8 kr

259,2 kr

varannan vecka

26 ggr

284,8 kr

296 kr

varje vecka

52 ggr

788,8 kr

852 kr

Metall

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

370l

var fjärde vecka

13 ggr

248,8 kr

259,2 kr

269,6 kr

varannan vecka

26 ggr

284,8 kr

296 kr

316,8 kr

Deponi

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

var åttonde vecka

6,5 ggr

1239,2 kr

1604,8 kr

var fjärde vecka

13 ggr

1692 kr

 2189,6 kr


Brännbart

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

370l

660l*

var fjärde vecka

13 ggr

928 kr

1112 kr

1681,60 kr

3137,6 kr

varannan vecka

26 ggr

1412 kr

1748,8 kr

2724,80 kr

5075,2 kr

varje vecka

52 ggr

2785,6 kr

3648,8 kr

5522,40 kr

10336 kr

Pappersförpackningar

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

370l

660l*

var fjärde vecka

13 ggr

248,8 kr

259,2 kr

269,6 kr

459,2 kr

varannan vecka

26 ggr

284,8 kr

296 kr

316,8 kr

544 kr

varje vecka

52 ggr

788,8 kr

852 kr

918,4 kr

1416,8 kr

Ofärgade glasförpackningar

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

var åttonde vecka

6,5 ggr

161,6 kr

180 kr

var fjärde vecka

13 ggr

248,8 kr

259,2 kr

varannan vecka

26 ggr

184,8 kr

296 kr

Färgade glasförpackningar

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

var åttonde vecka

6,5 ggr

161,6 kr

180 kr

var fjärde vecka

13 ggr

248,8 kr

259,2 kr

varannan vecka

26 ggr

284,8 kr

296 kr

Trädgårdsavfall

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190 l

370l

varannan vecka under perioden

mitten av mars till mitten av november

16 ggr

1297,6 kr

1297,6 kr

*Dragväg, vid tömning av kärl, ska vara jämn, plan och hårdgjord.

Abonnemang med tvåfackskärl

Brännbart/Matavfall

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

370l

varannan vecka

26 ggr

2176 kr

Renhållningsordning

Enligt Miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning som innehåller en avfallsplan samt de föreskrifter om avfallshantering som gäller för kommunen. En avfallsplan är hela kommunens strategiska plan i avfallsfrågor och i Hässleholm har vi valt att kalla den Resursoptimeringsplan.

Hässleholms kommuns renhållningsordning består av två delar. Här kan du ladda ner de som PDF:

Del 1 – Renhållningsföreskrifter Pdf, 529.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Del 2 – Resursoptimeringsplan ”Hässleholm 2020 är Skånes Vintagecentrum” Pdf, 928.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Senast uppdaterad: