Priser och regler

Abonnemangspriserna för sophämtning gäller fr.o.m. 2024-01-01 och är angivna exklusive moms. Hässleholms kommuns renhållningsföreskrifter med avfallsplan kan du läsa om i Resursoptimeringsplanen. Samtliga priser och allmänna bestämmelser hittar du i renhållningstaxan.

Helårsabonnemang

Avgifter för flerfamiljshus


Grundavgift

496,8 kr/lägenhet

Rörlig avgift

Varierar beroende på antal kärl,

kärlstorlek och tömningsfrekvens.

Helårsabonnemang

Avgifter för verksamheter


Grundavgift

779,2 kr/hämtställe

Rörlig avgift

Varierar beroende på antal kärl,

kärlstorlek och tömningsfrekvens.

Abonnemang med enfackskärl

Matavfall

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

140l

190l

varannan vecka

26 ggr

998,4 kr

1464 kr

varje vecka

52 ggr

2159,2 kr

3162,4 kr

Plastförpackningar

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

370l

var fjärde vecka

13 ggr

262,4 kr

273,6 kr

284,8 kr

varannan vecka

26 ggr

300,8 kr

312,8 kr

334,4 kr

varje vecka

52 ggr

832,8 kr

900 kr

969,6 kr

Tidningar

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

var fjärde vecka

13 ggr

262,4 kr

273,6 kr

varannan vecka

26 ggr

300,8 kr

312,8 kr

varje vecka

52 ggr

832,8 kr

900 kr

Metall

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

370l

var fjärde vecka

13 ggr

262,4 kr

273,6 kr

284,8 kr

varannan vecka

26 ggr

300,8 kr

312,8 kr

334,4 kr

Deponi

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

var åttonde vecka

6,5 ggr

1308,8 kr

1694,4 kr

var fjärde vecka

13 ggr

1786,4 kr

2312 kr


Brännbart

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

370l

660l*

var fjärde vecka

13 ggr

980 kr

1174,4 kr

1776 kr

3313,6 kr

varannan vecka

26 ggr

1491,2 kr

1846,4 kr

2877,6 kr

5359,2 kr

varje vecka

52 ggr

2941,6 kr

3852,8 kr

5832 kr

10915,2 kr

Pappersförpackningar

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

370l

660l*

var fjärde vecka

13 ggr

262,4 kr

273,6 kr

284,8 kr

484,8 kr

varannan vecka

26 ggr

300,8 kr

312,8 kr

334,4 kr

574,4 kr

varje vecka

52 ggr

832,8 kr

900 kr

969,6 kr

1496 kr

Ofärgade glasförpackningar

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

var åttonde vecka

6,5 ggr

170,4 kr

190,4 kr

var fjärde vecka

13 ggr

262,4 kr

273,6 kr

varannan vecka

26 ggr

300,8 kr

312,8 kr

Färgade glasförpackningar

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190l

240l

var åttonde vecka

6,5 ggr

170,4 kr

190,4 kr

var fjärde vecka

13 ggr

262,4 kr

273,6 kr

varannan vecka

26 ggr

300,8 kr

312,8 kr

Trädgårdsavfall

Hämtningsfrekvens

Hämtningar/år

190 l

370l

varannan vecka under perioden

mitten av mars till mitten av november

16 ggr

1370,4 kr

1370,4 kr

*Dragväg, vid tömning av kärl, ska vara jämn, plan och hårdgjord.

Renhållningsordning

Enligt Miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning som innehåller en avfallsplan samt de föreskrifter om avfallshantering som gäller för kommunen. En avfallsplan är hela kommunens strategiska plan i avfallsfrågor och i Hässleholm har vi valt att kalla den Resursoptimeringsplan.

Hässleholms kommuns renhållningsordning består av två delar. Här kan du ladda ner de som PDF:

Del 1 – Renhållningsföreskrifter Pdf, 529.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Del 2 – Resursoptimeringsplan 2024 - 2027 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.


Resursoptimeringsplan

Resursoptimeringsplanen innefattar ett antal bilagor som utgör grunden för planen. Bilagorna kan du ladda ner som PDF.

Bilagor - Resursoptimeringsplan 2024 - 2027 Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: