fjärrvärme mätare utomhus på byggnad

Installation av fjärrvärme

Du som installerar fjärrvärme är viktig för att vi ska kunna värma Hässleholm och Tyringe på ett hållbart sätt. Vi har samlat information som vi tror att du behöver när du installerar fjärrvärmecentraler. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss!

VVS

 • VVX-dokumentation ska lämnas in samtidigt som bokning görs
 • Rören på fjärrvärmesidan ska svetsas hela vägen från inkommande ventiler till fjärrvärmecentralen
 • Avstängningsventiler ska finnas i det rum där centralen är monterad. (I de fall där centralen inte är monterad i samma rum som inkommande fjärrvärmeventiler.)
 • Spillrör ska monteras
 • Hela anläggningen ska provtryckas med 23 bar i 2 timmar
 • Provtryckningsprotokoll ska vara klart och överlämnas i samband med att mätarna monteras

El

 • Fjärrvärmecentralen ska ha en matning som går till en två-polig brytare (Stickpropp ej godkänt)
 • Separat matning till mätarna som är plomberbar som dras fram till en Gb-dosa (ip65) som är monterad på lämpligt ställe i närheten av växlaren.
  Alternativt: automatsäkring och liten kapsling med lock, automatsäkring med aluminumprofil över, eller porslinsäkring med två platser.
 • Avläsningskabel ska dras fram till en GB-dosa (ip65) som är monterad på lämpligt ställe i närheten av växlaren (klamras alternativt VP-rör). Gärna monterad ihop med GB-dosan till matningen. Räcker inte kabeln fram till växlaren monteras ytterligare en dosa vid inkommande ventiler.
 • Vid behov dras VP-rör mellan växlare och GB-dosor.

Isolering

 • Fjärrvärmerören ska isoleras innan anläggningen startas

VVS

 • VVX-dokumentation ska in samtidigt som bokning görs
 • Rören på fjärrvärmesidan ska svetsas hela vägen från inkommande ventiler till fjärrvärmecentralen samt fästas upp så att allt hålls på plats när flödesmätaren byts.
 • Avstängningsventiler ska finnas i det rum där centralen är monterad
 • Flödesmätaren är försedd med flänsar (ej gängflänsar) och ska kunna stängas inne. Kontakta oss om passbit behövs.
 • Flödesmätaren får inte sitta högre än 1,5 m eller under 0,5 m över golv mätt från centrum. Det ska också vara 0,15 m fritt utrymme runt ledning vid armatur mätt från ytterkanten på fläns till vägg, golv eller annan ledningsfläns.
 • Avtappning och luftning ska dras ner mot golv (ca 20 cm från golv) och förses med gängpropp.
 • Spillrör ska monteras.
 • Hela anläggningen ska provtryckas med 23 bar i 2 timmar.
 • Provtryckningsprotokoll ska vara klart och överlämnas i samband med att mätarna blir monterade.
 • Mätsträckor före och efter flödesmätaren ska vara så långa som möjligt, dock minst 10 x DN framför och 5 x DN efter mätaren. Mätsträckan ska vara fri från t.ex. påstick eller annat som kan störa flödesprofilen.
 • Kontakta oss för rätt storlek på flödesmätare.

El

 • Separat matning till mätarna som är plomberbar (automatsäkring och liten kapsling med lock alternativt porslinsäkring med två platser).
 • Avläsningskabeln ska dras fram till mätartavlan (klamras alternativt VP-rör).
 • Mätartavla (E-nummer 2240850 eller 2240854 vid radioavläsning) monteras på lämplig plats så att flödesmätaren och temperaturgivarna (ca 1,5m) når fram. Tänk även på att isolering tillkommer på fjärrvärmerören.
 • VP-rör dras mellan tavla och mätarna.

Teknisk bestämmelse

Mer information hittar du i den tekniska bestämmelsen, svenska fjärrvärmebranschens gemensamma bestämmelse för fjärrvärmecentraler.

Senast uppdaterad: