skola med gröna växter på fasaden och cyklar framför

Prismodell för dig som företagskund

Sedan juni 2022 har vi en ny prismodell för företagskunder. Modellen är konkurrenskraftig, prisvärd och anpassad för att följa med kunder och planeten in i framtiden. På denna sida hittar du mer information om hur prismodellen är uppbyggd och ser ut.

Priset baseras i högre grad på effekt

En anläggnings effektbehov räknas ut för att ge en jämnare och mer marknadsanpassad prissättning. Större anläggningar kommer få en effektrabatt eftersom större anläggningar ger lägre kostnader per kilowatt (kW).

Diagrammet nedan visar en genomsnittlig fördelning av fjärrvärmepriset.

Ett cirkeldiagram som visar den ungefärliga fördelningen mellan effekt, energi och flöde i det nya fjärrvärmepriset

Effekt är ett kapacitetsmått på din anläggning. Effekten beräknas varje månad och definieras som den högsta dygnsmedeleffekt som använts för innevarande 12 månadersperiod. Dygnsmedeleffekten anges i enheten kW. För anläggningar med effekt på 26 kW och uppåt utgår en effektrabatt.

Flöde beror på hur effektiv din anläggning är och blir antingen en rabatt eller en avgift beroende på hur din anläggning ligger till gentemot medelvärde för samtliga anläggningar i ditt nät. Flödeskomponenten innebär att volymen fjärrvärmevatten (m³) per energimängd (MWh) i din fastighet jämförs med medelvärdet för samtliga fastigheter, med flödespremie, för aktuell månad.

 • Tyringe och Hässleholm – olika nät, olika prissättning
  För att spegla produktionskostnaderna har företagskunder i Tyringe respektive Hässleholm olika priser. Tyringe kommer få ett jämnt energipris året om medan Hässleholm behåller sommar- och vinterpris. Effektpriset i Tyringe blir däremot något lägre än i Hässleholm.

 • Högsta uppmätta effekt
  En anläggnings effektpris räknas ut genom att titta på högst uppmätta dygnsmedeleffekt de senaste tolv månaderna. Väldigt tydligt prissätts anläggningen alltså efter hur mycket effekt den behöver när fjärrvärmen används som mest. Detta ger en logisk och rättvis prissättning för hela kundkollektivet.
 • Påverkbara kostnader
  Har du som kund en anläggning med lägre krav på jämn temperatur och kan tänka dig en lägre temperatur när det är som kallast kommer du att kunna minska dina kostnader eftersom du då använder lägre effekt än annars. Den nya prismodellen ger dig som kund en större möjlighet att påverka dina kostnader genom att begränsa ditt effektuttag.
 • Större förutsägbarhet och mindre väderpåverkan med nya möjligheter
  För dig som önskar ytterligare ökad förutsägbarhet och mindre skillnader mellan kalla och milda år har vi nu en möjlighet att erbjuda detta genom att räkna ut effektvärde utifrån anläggningens förbrukningsmönster. Detta innebär mindre skillnader i effektkostnad mellan kalla och milda år och möjlighet till en mer träffsäker budget för uppvärmningskostnader. Över tid blir kostnaderna desamma som standardalternativet för effektberäkning men något lägre än ett kallt år och något högre än ett mildare år. Större förutsägbarhet både för dig och oss, win-win!

Senast uppdaterad: