Close up of a group of architects working

Intresseanmälan

Vad roligt att du är intresserad av att ansluta din fastighet till fjärrvärme! För att vi snabbt och smidigt ska kunna ta fram en offert för anslutning behöver vi en del uppgifter om fastigheten.

Uppgifter om din fastighet

 • Uppskattat effektbehov av fjärrvärme uppdelat på värme och varmvatten, kW
 • Uppskattad energiförbrukning med fjärrvärme, MWh
 • A-temp, m²
 • Typ av fastighet/verksamhet, antal lägenheter om bostad
 • Om kompletterande uppvärmningsform ska användas till fjärrvärmen, ex. FTX eller frånluftsvärmepump
 • Önskat datum för anslutning/värmeleverans
 • Byggritning över undercentralen där fjärrvärmeväxlaren är placerad och utmarkerad
 • Byggritningar över fastighet och tomt

Uppgifter vid nybyggnation

 • Datum för byggstart
 • Vi deltar gärna vid projekteringsmöten i ett tidigt stadie
 • Vi tar tacksamt emot hela tidsplanen

Anmäl ditt intresse
Senast uppdaterad: