• radio_button_uncheckedPrivat
  • radio_button_checkedFöretag
  • radio_button_uncheckedSkola

Speciella typer av avfall

Vissa typer av avfall kräver ett speciellt mottagande för att kunna hanteras på ett säkert sätt.

Asbest och eternit

Asbest är farligt avfall och tas endast emot väl förpackad och på Vankiva återvinningscentral. Då dammet är hälsofarligt vid inandning är det viktigt att asbesten förpackas i dubbel plast och märks med "asbest". Märkning ska göras på alla sidor. Kontakta personal vid ditt besök så visar de dig containern för asbest. Lossning sköter ni själva. Tänk på att förpacka asbesten så att ni enkelt kan lyfta in den i en container.

Upp till 3 m³ ingår i grundavgiften du betalar per besök. Större mängder tas emot på Hässleholms Kretsloppscenter mot en avgift.

Farligt avfall

Vatten- och oljebaserad målarfärg, spillolja, oljefilter och sprayburkar (aerosoler) kan lämnas på samtliga återvinningscentraler. Övrigt farligt avfall tas enbart emot på Vankiva återvinningscentral.

Du kan lämna max 10 liter spillolja kostnadsfritt. Större mängder olja tas emot på återvinningscentralen i Vankiva mot en avgift.

Kanyler och läkemedel lämnas till apotek. Explosivt avfall, t.ex. sprängämnen och oanvända fyrverkerier, hänvisar vi till polisen.

Gasflaskor och tryckkärl

Gasflaskor och tryckkärl hänvisas till återförsäljare. På våra återvinningscentraler tar vi endast emot helium- och engångsbehållare. Sortera aldrig behållarna som metallskrot, även om de är tomma.

Mottagning av farligt avfall

Allt farligt avfall som lämnas in från verksamheter ska rapporteras till Naturvårdsverkets avfallsregister. Läs mer om mottagningen av farligt avfall.

Invasiva arter

Invasiva arter sprider sig kraftfullt på bekostnad av andra växter. När du lämnar trädgårdsavfall är det därför viktigt att du kontrollerar om det innehåller invasiva arter, exempelvis:

  • Blomsterlupin
  • Jättebalsamin
  • Jätteloka
  • Parkslide
  • Gul skunkkalla
  • Vresros

Invasiva arter som lämnas på återvinningscentralen ska förpackas i dubbla, välförslutna säckar. Kontakta personal så visar de dig var du ska lämna dina säckar.

Läs mer om invasiva arter hos Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Däck

Däck lämnas till din närmaste bilverkstad eller där du köper nya däck. Det är producentansvar på däck vilket betyder att alla som producerar, importerar eller säljer däck ska kunna ta emot däck för återvinning. Vi tar inte emot däck på våra återvinningscentraler.

Slaktavfall och kadaver

Slaktavfall och kadaver tar vi inte emot på våra återvinningscentraler. Jaktavfall ska grävas ner på plats i skogen. För ytterligare information hänvisar vi till Jordbruksverket, djursjukhus eller veterinär.

Skogsväg kantad av höga granar och solen som strålar i bakgrunden.

Senast uppdaterad: