flis ur maskin

Klimatsmart uppvärmning

På Hässleholm Miljö producerar vi fjärrvärme med hjälp av flis och brännbart avfall - resurser som annars skulle gått förlorade.

Hässleholm och Tyringe

Hässleholm Miljö producerar och erbjuder fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe. I Hässleholm produceras fjärrvärmen med hjälp av brännbart avfall och flis. I Tyringe kommer merparten av värmen från flis. Vi väljer våra leverantörer med omsorg och väljer alltid lokalproducerat i första hand. Olja används endast vid uppstart av pannorna och som reservbränsle under vintern när värmeförbrukningen är väldigt hög. Idag används mindre än 1 % olja i vår fjärrvärmeproduktion och då enbartt HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja), vilken är helt förnyelsebar.

krok som tar upp sopor i fjärrvärmeverket

Så fungerar fjärrvärme

Fjärrvärme är ett enkelt uppvärmningssystem. I marken ligger ett nät av välisolerade rör med hett vatten. Vattnet värms upp i något av våra värmeverk till cirka 90 grader och transporteras med ett högt tryck fram till de fastigheter som är anslutna till fjärrvärmenätet.

I fastigheten passerar det en undercentral med en värmeväxlare. Växlaren använder värmen från det heta vattnet till att värma upp vattnet till elementen och varmvattnet i kranen. Det avkylda vattnet leds sedan tillbaka till värmeverket där det värms upp på nytt. Genom att en panna värmer många fastigheter kan vi ut en hög energiutvinning med låg miljöpåverkan.

värmeverk med ackumulatortank

Foto: Tomas Johnsson

Ackumulatortanken säkrar fjärrvärmen i Hässleholm

2020 invigdes en ny ackumulatortank på värmeverket i Hässleholm. Tanken är 60 meter hög, 20 meter i diameter, har en volym på 15 000 kubikmeter vatten och byggdes med det stora målet att säkra leveransen av fjärrvärem till våra kunder. Ackumulatortanken fungerar enkelt förklarat som en stor termos. Den ger oss möjlighet att lagra värme när efterfrågan är lägre och använda när efterfrågan är större. 

Fördelar:

  • Jämnare drift på pannorna och en effektivare produktion
  • Behovet av att starta pannor för t.ex. morgontoppar i effektuttaget minskar
  • Möjlighet att leverera fjärrvärme under kortare underhållsstopp
  • Bättre miljövärden eftersom pannorna kan gå jämnare och på mer optimal effekt
Mer om ackumulatortanken keyboard_arrow_right

På toppen av vår ackumelatortank finns ett falkbo. Läs mer om falkboet här.

Hållbarhetsbesked för alla våra bränslen

Hållbarhetslagen ställer krav på att alla företag som producerar el, värme/kyla eller använder bränslen i en anläggning med installerad effekt om minst 20 MW där fasta biobränslen ingår, behöver ha hållbarhetsbesked för sitt bränsle.

Vad är ett hållbarhetsbesked?

Ett hållbarhetsbesked behövs för att biodrivmedel och biobränslen ska få ta del av stöd såsom skattenedsättning och elcertifikat samt få räknas som noll i utsläpp inom handeln med utsläppsrätter.

Vi innehar hållbarhetsbesked enligt Hållbarhetsförordningen (2011:1088) för de biobränslen som förbränns vid fjärrvärmeproduktionen.

Våra biobränslen som används för fjärrvärmeproduktion:

  • Skogsbiomassa: från Sverige och även hållbarhetsbesked för import av stock
  • Rena obehandlade trädbränslerester: Justeravkap och andra rena trärester, hållbarhetsbesked finnes.
  • Flytande biobränsle: HVO (Hässleholm) och RME (Tyringe). Hållbarhetsbesked finns för båda bränslena. Ursprung enligt bränsledeklaration.
  • Fast kommunalt avfall: Hushållsavfall från upphandlade kommuner, hållbarhetsbesked finnes.
  • Brännbart verksamhetsavfall: Verksamhetsavfall från upphandlade kommuner, hållbarhetsbesked finnes.

Senast uppdaterad: