Bild på skola täckt i murgröna

Så fungerar det

Vi på Hässleholm Miljö ansvarar för insamlingen av hushållsavfall i Hässleholms kommun och erbjuder hämtning av avfall från verksamheter. Vi hjälper er att tömma och hantera avfallet som uppstår i er verksamhet på bästa sätt.

Abonnemang sophämtning keyboard_arrow_right

Regler vid sophämtning

  • Det är fastighetsägarens ansvar att se till att sopkärlen går att tömma.
  • Sopkärlen ska vara tillgängliga senast kl. 06 på tömningsdagen.
  • Sopkärlen ska placeras med handtaget utåt.
  • Se till att sopkärlen står på en jämn och hårdgjord yta, exempelvis grus eller asfalt. Vintertid ska ytan samt vägen fram till eventuellt miljörum vara skottad och halkbekämpad.
  • Locken ska vara helt stängda. Överfulla kärl bidrar till att sopor riskerar att blåsa i väg och dra till sig skadedjur. Det försämrar även arbetsmiljön för våra chaufförer.
  • Allt avfall ska sorteras. Dekaler i sopkärlet förklarar vilka sopor som ska slängas var. Du kan också använda vår digitala sorteringsguide.
  • Matavfall ska förpackas i pappåse. Matavfall som inte paketeras gör sopkärlet tyngre, fördärvar insatsen i kärlet och ger våra chaufförer en sämre arbetsmiljö. Plast- eller majsstärkelsepåsar är inte tillåtet att använda.
  • Brännbart avfall ska förpackas och förslutas ordentligt.
  • Förpackningar och tidningar läggs löst i sopkärlet. Använd gärna en minimizer till mjukplasten; dvs. en hållare för en plastpåse som komprimerar din mjukplast. På så vis slipper du flygande och kladdiga påsar.

» Fastighetsägarhandbok flerfamiljshus & gemensamhetslösningar (pdf) Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

God sortering ger ekonomisk vinning

En bra sortering gynnar inte bara miljön, utan ger även en ekonomisk vinning för ert företag. Renhållningstaxan i Hässleholms kommun är miljöstyrd för att främja materialåtervinningen och undvika att avfall som kan återvinnas hamnar fel. Brännbart och deponi är exempelvis de dyraste sopkärlen att abonnera på, medan plastförpackningar och pappersförpackningar tillhör de billigaste.

Priser sophämtning keyboard_arrow_right

Deponikärl som inte används?

Det finns många deponikärl i kommunen som inte används vilket blir en onödig utgift för er verksamhet. Kontakta oss för att se över ert abonnemang.

Kontakta oss keyboard_arrow_right

SMS-tjänst

Ha koll på tömningsdagar med vår kostnadsfria SMS-tjänst. Anslut dig och få ett SMS dagen innan det är dags för sophämtning.

Anmäl dig för påminnelser om sophämtning Vi anpassar efter era behov

I verksamheten eller fastigheten kan det finnas olika behov av sortering. Av just den anledningen är vi noga med att utforma lösningar efter just era behov. Vi har lösningar för alla typer av verksamheter och tar hand om avfallet på bästa sätt. Planerar ni ett miljörum? Då hjälper vi gärna till att hitta den bästa lösningen för er.

Kontakta oss så planerar vi in ett kostnadsfritt besök. Vi ser över behoven, eventuellt befintligt abonnemang, ger förslag på var i fastigheten det kan finnas behov av specifika sorteringstyper, ger förslag på leverantörer av källsorteringsstationer etc. Vi erbjuder även användbart informationsmaterial och tydliga dekaler.


Bild på sortering Österås

Senast uppdaterad: