Publicerad den:

Priser på Hässleholms Kretsloppscenter 2023

Den 1 januari 2023 höjs priserna på Hässleholms Kretsloppscenter med 3–12 %. Prisökningen anpassas efter våra faktiska kostnader och skiljer beroende på avfallskategori och behandlingsteknik.

default

Prishöjning 3–12 %

Den 1 januari 2023 höjs priserna på Hässleholms Kretsloppscenter med 3–12 %. Prisökningen anpassas efter våra faktiska kostnader och skiljer beroende på avfallskategori och behandlingsteknik. Anledningen till årets höjning beror på att våra kostnader för hantering och produktion tydligt ökat, framför allt är det priset på kemikalier och drivmedel som ökat markant.

Prislista 2023 Pdf, 452.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Investerar för framtiden
Vi ser med stor tillförsikt fram emot 2023. Vi fortsätter att utveckla HKC och bygger bland annat en ny deponicell för FA-klassat avfall och en ny deponicell för asbestavfall. Vår processanläggning för rening av oljeförorenat vatten (OP2) har även byggts ut. Ombyggnationen skapar förutsättningar för en effektiv drift och förbättrar arbetsmiljön för både kunder och medarbetare. Investeringarna görs som ett led i vår ambition att fortsätta erbjuda en mottagningskapacitet som väl motsvarar marknadens önskemål. HKC ska vara en avfallsanläggning i framkant med en säker och miljöriktig hantering!

Senast uppdaterad: