Publicerad den:

Fjärrvärmepriset 2022

kvinna vid element

Den 1 januari 2022 höjs priset på fjärrvärme med 1 % för privat och företagskunder. Prisökningen gäller jämnt fördelat över prisets olika delar.

Fortsatt stabila priser

Mellan 2015–2020 har vi erbjudit helt oförändrade priser. Anledningarna till att vi nu behöver göra en prisökning är flera men det beror bland annat på ökade hanteringskostnader för restprodukter samt ökade kostnader för råvaror och transporter.
Våra priser står sig väldigt väl i nationella jämförelser med andra fjärrvärmepriser och som kund hos oss på Hässleholm Miljö betalar du ett lägre pris än en genomsnittlig fjärrvärmekund i Sverige.

En hållbar lösning för framtiden

I våra värmeverk producerar vi fjärrvärme genom att förbränna utsorterat brännbart avfall och flis – resurser från vårt närområde som annars skulle gått förlorade. Vårt mål är att leverera en trygg, enkel och hållbar värmelösning för dig.
Dessutom hjälper fjärrvärmen till att avlasta det hårt belastade elnätet. Fjärrvärmen använder sig nämligen inte av el som energikälla, vilket många andra värmekällor gör.
I en framtid med ökad elektrifiering kommer värme som inte är baserad på el att vara en viktig pusselbit.

Tack för att du väljer klimatsmart fjärrvärme från Hässleholm Miljö!

Senast uppdaterad: