Publicerad den:

Brand på Hässleholms Kretsloppscenter

På morgonen den 23/11 upptäckte beredskapspersonal en mindre brand bland det brännbara avfallet på Hässleholms Kretsloppscenter (HKC) i Vankiva.

Räddningstjänsten larmades och kunde snabbt påbörja släckningsarbetet. Branden bekämpades initialt med vatten och genom att det brandhärjade avfallet grävdes bort med hjälp av arbetsfordon. Vid 07:20 kunde räddningstjänsten lämna över släckningsarbetet till vår egen personal som fortsätter med efterarbetet. Det brandhärjade avfallet separeras från övrigt avfall och täcks med jordmassor för att kväva branden helt. Efterkontroll sker i enlighet med gällande rutin. Händelsen kommer under dagen att anmälas till tillsynsmyndigheten.

Tack vare lite vind minskade rökutvecklingen snabbt och har inte utgjort någon fara för personal eller besökare. Vi har kunnat ha öppet anläggningen under hela tiden, även återvinningscentralen i Vankiva har öppet som vanligt.

Senast uppdaterad: