Publicerad den:

Indexjustering av renhållningstaxan

Hand med penna på ett papper med diagram

Den 1 januari 2021 indexjusteras Hässleholms kommuns renhållningstaxa med 1,042 %. Justeringen innebär exempelvis att du som privatperson med ett helårsabonnemang får en höjning av abonnemanget med 19 kr per år..

Nya priser från och med januari 2021

Vi på Hässleholm Miljö arbetar ständigt för att du som kund ska kunna sortera ditt avfall på ett enkelt och miljöriktigt sätt, samtidigt som vi vill kunna erbjuda ett prisvärt abonnemang. Som kund hos oss har du möjlighet att sortera ut elva olika typer av avfall vid husknuten. Du har dessutom möjlighet att få hämtat deponi, farligt avfall, matfett, grovavfall och textil hemmavid. I ditt abonnemang ingår även fria besök på återvinningscentralerna i Hässleholms kommun.

Varför indexjustering?

Vi på Hässleholm Miljö ser, precis som många andra företag och branscher, årligen över våra taxor för att se att de följer kostnaderna. Indexjusteringen görs för att justera intäkterna mot kostnadshöjningar och inflation så att vi kan fortsätta erbjuda samma service.

Vad ingår i taxan?

Renhållningstaxan består av en grundavgift och en rörlig avgift samt eventuella avgifter för tilläggstjänster.

Grundavgiften beräknas per bostad eller verksamhet och täcker kostnaderna för återvinningscentralerna, miljö- och utvecklingsarbete, del av kundtjänst, administration och information m.m. Den rörliga avgiften täcker insamling av avfall. Tilläggstjänster täcker extrahämtningar och extrakärl.

Senast uppdaterad: