Publicerad den:

Fjärrvärmepris 2021

kvinna vid element

Den 1 januari 2021 höjs priset på fjärrvärme för dig som kund med 1 %. Prishöjningen gäller den fasta avgiften samt den rörliga energiavgiften.

Nya fjärrvärmepriser

Vi har haft oförändrade priser sedan 2015, vilket vi är väldigt stolta över. Anledningen till att vi nu behöver göra en prishöjning beror bland annat på ökade kostnader för hantering av restprodukter från fjärrvärmeproduktionen samt införandet av en statlig förbränningsskatt.

På Hässleholm Miljö arbetar vi ständigt med effektiviseringar och värderar investeringar i mer effektiv och miljövänlig teknik högt. Det senaste exemplet på detta är byggnationen av en ny ackumulatortank på Beleverket i Hässleholm, vilken ger högre leveranssäkerhet, en mer effektiv drift och på sikt ekonomiska besparingar.

Fjärrvärme är ett smart val, både för dig och miljön. Tack för att du väljer klimatsmart fjärrvärme från Hässleholm Miljö!

Senast uppdaterad: