Publicerad den:

Händelserikt och utmanande 2023 för Hässleholm Miljö

i solnedgången speglar sig den orangefärgade himlen i vattnet.

Solnedgång över Magle våtmark.

Ett händelserikt år, med stabila leveranser men också flera utmaningar, summeras när Hässleholm Miljö presenterar sin Års- och hållbarhetsredovisning för 2023. Årets nettoomsättning blev cirka 455 (437) miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster uppgick till cirka -8,1 (+13,5) miljoner kronor. Hässleholm Miljö föreslår en utdelning till ägaren, Hässleholms kommun, på 5 (8) miljoner kronor.

- Vårt ekonomiska resultat skulle jag beskriva acceptabelt men inte tillfredsställande. Det är onekligen en utmanande tid vi befinner oss i. Trots att vi under 2023 har arbetat hårt med att investera i förbättringar och med att utveckla nya arbetssätt har den snabba kostnadsutvecklingen, inte minst för bränsle och kemikalier, påverkat oss starkt, säger Mats Didriksson, vd på Hässleholm Miljö.

Fyra affärsområden

Hässleholm Miljö har fyra olika affärsområden (fjärrvärme, vatten- och avlopp, renhållning och Hässleholms kretsloppscenter) som bedriver skilda men närbesläktade verksamheter, vilka samspelar inom bolaget.

  • Fjärrvärmeverksamheten redovisar en omsättning på 170 527 (154 768) tkr och ett resultat på -6 206 (10 923) tkr.
  • Vatten- och avloppsverksamheten omsatte 107 240 (89 915) tkr och resultatet uppgår till -10 680 (-25 037) tkr.
  • Renhållningens omsättning för räkenskapsåret uppgick till 88 214 (82 911) tkr och resultatet blev -1 557 (637) tkr.
  • Slutligen redovisar Hässleholms Kretsloppscenter (HKC) en nettoomsättning på 84 855 (91 584) tkr och resultatet uppgår till 10 330 (26 976) tkr.

- Vi investerar i att bygga en kommun där ett hållbart liv är en självklarhet. Vårt fokus är alltid Hässleholms kommun. Det är här hemma vi kan göra störst skillnad. Men samtidigt påverkas vi ständigt av händelser och utveckling i vår omvärld. Inte minst ett år som 2023. Blickar vi framåt är en förbättrad lönsamhet en förutsättning för en långsiktigt stabil leverans till våra kunder och till vår ägare, säger Mats Didriksson.

Stora investerigar inom fjärrvärme och vatten och avlopp

Den nya anläggningen för rökgasrening och rökgaskondensering på fjärrvärmeverket i Hässleholm är ett exempel på en stor investering för framtiden. Anläggningen togs nyligen i drift och bidrar till att utsläppen till luft minskar, att upp till 20 % mer energi tas tillvara och att användningen av dricksvatten i processerna kraftigt minskar.

Det största investeringsområdet de kommande åren är dock inom vatten och avlopp. Det kommande decenniet kommer vi investera cirka två miljarder kronor i infrastruktur och anläggningar för att möta framtidens utmaningar. Stora projekt pågår redan i exempelvis Vinslöv, Hässleholm och Västra Torup.

Vi ska fortsätta leverera värde till kommuninvånarna

- Det har varit ett utmanande 2023 men det finns mycket att lägga i den positiva vågskålen: vi rankades som landets fjärde bästa avfallskommun, vi har en väl fungerande fjärrvärme i ständig utveckling, vi tar ett stort ansvar för att avgifta södra Sverige genom HKC och vi investerar i en hållbar vatten- och avloppsförsörjning för framtiden. Under 2024 kommer stort fokus ligga på att ytterligare effektivisera vår verksamhet och att fortsätta leverera viktiga och hållbara tjänster till kommunens invånare, säger Mats Didriksson.

Läs hela Års- och hållbarhetsredovisningen 2023. Pdf, 5.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: