Publicerad den:

Tillfällig ändring på avloppsreningsverket i Hässleholm på grund av underhållsarbete

Två taggiga stålskenor ligger från höger till vänster sida av bilden. Högst upp ser man vattnet som rinner igenom skenorna. En lätt ånga stiger upp från vattnet.Ett av reningsstegen på reningsverket.

De kommande dagarna kommer vi utföra ett underhållsarbete på avloppsreningsverket i Hässleholm. Vi ska starta om och starta upp ett av reningsverkets reningssteg, nämligen filtersteget. Det kommer innebära att det tillfälligt blir ett delvis förändrat flöde i Hässleholms avloppsreningsverk.

I vanliga fall går avloppsvattnet igenom fem reningssteg: mekanisk, biologisk och kemisk rening, därefter kommer filtrerersteget och slutligen går det renade avloppsvattnet genom Magle våtmark.

Avloppsvattnet kommer under arbetets tid att gå genom det mekaniska, biologiska och kemiska reningssteget och därefter ledas via bräddmagasinet ut till Sjörrödsdammarna. Därifrån släpps vattnet ut till Maglekärrsbäcken, som mynnar ut i Finjasjön.

Arbetet påbörjas den 26 mars och väntas pågå i cirka två dagar.

Utsläppsvärdena blir något högre under de här två dagarna. I övrigt bedömer vi att det inte föreligger några ökade risker för miljön eller människors hälsa.

Filtersteget blev hårt belastat och har varit delvis avstängt sedan översvämningarna i slutet av januari. När underhållsarbetet är avslutat kommer reningen i filtersteget vara återställt och i full funktion.

Senast uppdaterad: