Publicerad den:

Vi spårar varifrån PFAS-ämnena kommer

Ett av reningsstegen på reningsverket i Hässleholm. I förgrunden syns en ränna i stål och i det blanka vattnet speglar sig den blå himlen.

För att öka kunskapen om spridningen av PFAS genomför vi nu PFAS-provtagning i avloppsvatten och dagvatten. På så vis kan vi förhoppningsvis spåra och kartlägga vilka mängder PFAS som färdas med vattnet, och varifrån de kommer.

Spridningen av PFAS

PFAS är en växande samhällsutmaning, som vi följer och arbetar med. När vi människor använder produkter som innehåller PFAS innebär det samtidigt att dessa ämnen sprids vidare. I dag går de tyvärr att hitta överallt, i naturen, i vattnet och i luften. Stekpannor, vattenavstötande kläder och skönhetsprodukter är exempel på produkter där det kan finnas PFAS. När du tvättar dina kläder eller diskar din stekpanna kan det även vara så att PFAS-ämnen följer med vattnet ner i avloppet.

Reningsverket i sig producerar ingen PFAS men det vi människor gör leder till att PFAS kan färdas via avloppsvattnet, genom reningsverket och vidare ut i våra vattendrag.

Utökade provtagningar

För att veta mer om varifrån PFAS kommer och hur mycket PFAS som färdas med vattnet genomför vi nu provtagningar på avloppsvatten och dagvatten (regn och nederbörd).

  • Vi provtar avloppsvattnet som kommer in till reningsverket i Hässleholm och det renade avloppsvattnet som går ut från reningsverket.
  • Vi provtar vattnet som gått igenom Magle våtmark. Magle våtmark är ett sista, extra reningssteg för det renade avloppsvattnet.
  • Vi provtar även dagvatten, det vill säga regn och nederbörd, som faller i staden och sedan rinner ut mot sjöar och vattendrag.

Även Hässleholms kommun genomför provtagningar av PFAS i Finjasjön och i fisk från Finjasjön. På så vis kan vi tillsammans kartlägga och få en bred bild av spridningen av PFAS.

Förändrade krav i framtiden

I dag finns inga krav på att provta PFAS i avloppsvatten eller dagvatten. Det ingår heller inte i våra tillstånd att rena avloppsvatten från PFAS. I takt med att kunskapen ökar och utmaningarna kring PFAS växer, arbetar myndigheter på europeisk och svensk nivå med att se över vilka krav som behöver ställas i framtiden. Inom EU förhandlas just nu om ett nytt avloppsdirektiv. Avancerad rening av läkemedelsrester och PFAS finns bland de förslag som hittills presenterats. När och om sådana krav införs vet vi dock inte i dagsläget.


Senast uppdaterad: