Publicerad den:

Vi tar hand om vårt vatten

På Hässleholm Miljö arbetar vi för ett Hässleholm med ren luft, vatten och jord. Vi tar hand om och kvalitetssäkrar vårt dricksvatten genom att investera i ny teknik och förnyelse av våra anläggningar. I vår kommun har vi låga halter av PFAS i dricksvattnet, och vi fortsätter att utveckla vår rening för ännu lägre halter. Alla Hässleholms vattenverk ligger under dagens gränsvärden för PFAS. På Hässleholms kretsloppscenter ligger vi i framkant och driver pilotprojekt för att bli bäst i branschen på att rena och ta hand om vårt lakvatten.

Dricksvatten – vårt viktigaste och mest kontrollerade livsmedel 

Ett av våra huvuduppdrag är att erbjuda dig som kommuninvånare ett gott och friskt dricksvatten. För att säkerställa kvaliteten och tillgången på rent vatten hämtas allt kommunalt dricksvatten från grundvatten inom vattenskyddsområden. Ett vattenskyddsområde bidrar till att skydda vårt dricksvatten genom att reglera hur marken får användas och vilka verksamheter som får finnas inom området. Vårt vatten går dessutom igenom flera reningssteg och provtas innan det levereras ut som dricksvatten till kommunens VA-kunder. Visste du att vi i Hässleholms kommun har varit i final i Sveriges godaste dricksvatten år 2020?  

Utökade provtagningar

Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel i Sverige och kommer fortsätta vara det även framöver. Under 2024 och 2025 kommer vi att utöka våra PFAS-provtagningar på allt dricksvatten i Hässleholms kommun, för att säkra vår fortsatta leverans av friskt dricksvatten till våra kommuninvånare. I vår kommun har vi låga halter av PFAS i dricksvattnet, och vi kommer att fortsätta utveckla vår rening för ännu lägre halter.

Produkter som innehåller PFAS, ett samlingsnamn för en grupp kemikalier, har funnits i över 50 år och är därför spridda i hela vårt samhälle. PFAS är ett problem idag och kommer att vara ett problem en lång tid framöver. Det krävs insatser på många fronter för att kunna arbeta med det på ett effektivt sätt, det gäller allt från lagstiftning, förändrade produkter och effektiva reningstekniker. På Hässleholm Miljö bygger vi en kommun där ett hållbart liv är en självklarhet, därför är det självklart för oss att aktivt arbeta för en minskning av PFAS i vårt samhälle och att fortsätta säkerställa rent vatten och en hållbar miljö här i Hässleholm.

Rening av PFAS från lakvatten

Även på vårt kretsloppscenter i Vankiva arbetar vi aktivt för att minska PFAS i samhället, detta genom att vi testar olika tekniker för att rena lakvatten från PFAS-föroreningar. Lakvatten kallas det vatten som varit i kontakt med avfall, vattnet tar med sig olika föroreningar ner i mark och vattendrag. På Vankiva kretsloppscenter renar, kontrollerar och provtar vi allt lakvatten för att se till att det uppfyller de krav som finns och att det inte förorenar vår miljö. Genom regelbundna provtagningar kontrollerar vi även att vi har effektiva reningstekniker som är anpassade till att rena just vårt lakvatten.  

Under 2023 genomförde vi ett pilotprojekt för att minska PFAS och metallhalter i vårt lakvatten, och nu påbörjar vi ett nytt pilotprojekt under våren för att fortsätta utforska metoder för PFAS-reduktion.

Vad är PFAS?

PFAS är ett samlingsnamn för en grupp kemikalier som används för att göra produkter vatten- och fettavvisande. PFAS finns i allt från stekpannor och kläder till brandsläckningsskum och livsmedelsförpackningar. PFAS kan också finnas i vatten och jord på platser där dessa kemikalier har använts eller läckt ut. Vanliga platser där ämnena återfinns är till exempel brandövningsplatser, avloppsreningsverk och avfallsanläggningar.

Vad kan du göra för att undvika spridning av PFAS i samhället?

Genom att välja produkter som inte innehåller PFAS minskar du risken att sprida dem vidare och få ämnena i dig. Läs noga på etiketterna och välj produkter som är märkta som PFAS-fria. Det gäller främst köksredskap, kastruller och stekpannor. Teflon är en vanlig källa till PFAS, ett bra alternativ är att använda stekpannor i rostfritt stål, gjutjärn eller keramik. Vissa typer av kläder, möbler och mattor behandlas med PFAS för att göra dem fläck- och vattenavvisande. Försök att undvika dessa produkter och välj i stället naturliga alternativ. Du kan även undvika PFAS i förpackningar genom att inte använda engångsförpackningar och livsmedelsförpackningar som innehåller PFAS. Glas och rostfritt stål är bra alternativ att förvara mat och dryck i.

Är du osäker går det alltid bra att fråga om PFAS-fria alternativ och miljömärkta varor.

Nya gränsvärden för PFAS i dricksvatten 2026

I januari 2026 träder nya gränsvärden för PFAS i dricksvatten i kraft. Alla vattenverk i Hässleholm ligger under nuvarande gränsvärden, och alla kommer att klara de nya gränsvärdena när de träder i kraft. Du kan läsa mer om de kommande gränsvärdena för PFAS i dricksvatten här.

Senast uppdaterad: