Publicerad den:

Brand på värmeverket

Strax innan kl. 11 den 23 november uppstod en brand på fjärrvärmeverket i Hässleholm. Räddningstjänsten avslutade sin insats vid 14-tiden och nu fortsätter undersökningar och utredningar av händelsen. Lyckligtvis har inga personer kommit till skada.

 Ackumulatortank med utsikt över fjärrvärmeverket

Branden uppstod i en avvecklad anläggningsdel där rivningsarbete pågick. Branden spred sig sedan till en rökgaskanal i glasfiberarmerad plast i en av skorstenarna. Det var ett relativt snabbt brandförlopp.

Räddningstjänst, polis och ambulans var snabbt på plats och kunde påbörja sitt arbete. Räddningstjänsten avslutade sedan insatsen cirka 14:00 och HMAB har därefter övertagit ansvaret för att bevaka anläggningen.

Den akuta insatsen är avslutad och nu startar vi brandteknisk undersökning, undersökning av förloppet och händelsen och utredning av eventuella skador.

Anmälningar är upprättade till miljöförvaltningen, arbetsmiljöverket och försäkringsbolag och polisen har påbörjat en utredning på plats. Arbete kommer pågå under kvällen och fortsätta under den kommande tiden.

Fjärrvärmeverket har full produktionskapacitet fortfarande och vi har inte haft några avbrott i fjärrvärmeleveransen.

Lyckligtvis har inga personer kommit till skada och lokalerna kunde snabbt utrymmas.

Senast uppdaterad: