Publicerad den:

Åtgärder för minskad smittspridning

Tvätta händerna

Nedan hittar du information om vilka åtgärder som vidtagits på Hässleholm Miljö för att minska smittspridningen av Covid-19.

Ärenden till kundtjänst

Vi ber dig att främst använda våra digitala tjänster om du behöver komma i kontakt med kundtjänst och i största möjliga mån undvika personliga besök. I Vankiva har du möjlighet att fylla i och lämna blanketter precis utanför kundtjänst. Flera av våra tjänster kan du även utföra direkt här på hemsidan.

Kontakt

Telefon: 0451-26 82 00
E-post: hassleholmmiljo@hassleholm.se

Besök på återvinningscentralen

Våra återvinningscentraler har öppet som vanligt, men med en begränsning i antalet besökare som kan vara inne på återvinningscentralen samtidigt. Antalet besökare har ökat i takt med att fler personer är hemma vilket gör det än viktigare att begränsa antalet som är inne samtidigt. Vi förstår att beslutet kan bidra till längre köer, men hälsan är det absolut viktigaste just nu. Vi ber dig även att hålla ett fysiskt avstånd vid kontakt med personal och andra besökare, allt för att minska risken för smitta.

Tänk på att hämtning av grovavfall och tömning av den röda miljöboxen ingår i abonnemangskostnaden för privatpersoner. Det kanske kan bespara dig en tur till återvinningscentralen?

Hämtning av grovavfall

Tömning av miljöbox

Sophämtning

Snytpapper, tops, tvättlappar och servetter är exempel på sådant som ska sorteras som brännbart avfall. För inte utsätta omgivningen för onödiga risker är det viktigare än någonsin att avfallet förpackas i påse och stängs ordentligt. Gärna med dubbelknut!

Att stänga sin avfallspåse är alltid viktigt för att vår personal ska ha en så bra arbetsmiljö som möjligt. I dagsläget är antalet konstaterade fall av covid-19 i Skåne lägre än i andra delar av landet. Du kan hjälpa till att minska smittspridningen genom att:

  • Alltid förpacka ditt brännbara avfall i påse och stänga den noga - gärna med dubbelknut.
  • Ställ inga avfallspåsar utanför kärlen. Det lockar till sig fåglar och andra skadedjur som sprider ut innehållet

Avfallshantering är en av de verksamheter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, pekat ut som samhällsviktig. När smittspridning förekommer är det särskilt viktigt att sophämtningen fungerar då överfulla kärl innebär ökad risk för att smittan sprids ytterligare.


Besökare och entreprenörer (till bokade möten eller underhållsarbeten på våra anläggningar)

Har du ett bokat möte med någon på våra anläggningar, men känner dig sjuk? Kontakta oss så bokar vi om ditt möte. Du kan också komma att bli kontaktad innan mötet med frågor om ditt mående. Allt för att värna om varandra och minska smittspridningen.

Avfallstransporter till och från anläggningar

I vågkontoret på Hässleholms Kretsloppscenter hanterar vi enbart lagstadgade dokument, till exempel transportdokument för farligt avfall. Karakteriseringar, analyser och övrig avfallsinformation önskar vi få per mail innan inleverans, precis som vanligt.

Vi har även anpassat kunddisken samt gjort det möjligt för chaufförer att ringa in till vågen från sina egna telefoner, allt för att minska smittspridningen. I övrigt har vi öppet som vanligt och full mottagning.

Tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridningen!

Senast uppdaterad: