Publicerad den:

Hässleholm Miljö och BRF Ljungdala investerar i fjärrvärme för framtiden

Vid avtalssigneringen: Jimmy Månsson, försäljningschef HMAB, Hans Ribba, , projektansvarig i värmegruppen hos BRF Ljungdala, Mats Didriksson, vd HMAB, Christoffer Madsen, projektledare HMAB.

BRF Ljungdala väljer att återinvestera i fjärrvärme och ger Hässleholm Miljö i uppdrag att bygga ett nytt fjärrvärmenät i området. Det nya nätet ska förse 120 radhus och kedjehus samt en gemensamhetslokal med värme och varmvatten de kommande decennierna. Avtalet signerades 1 mars och under våren påbörjas arbetet som utförs i etapper och beräknas stå helt klart sommaren 2026.

- Vi är glada över att BRF Ljungdala väljer att fortsätta satsa på lokal värme som är producerad av förnybara och återvunna bränslen från vårt närområde, säger Mats Didriksson, vd på Hässleholm Miljö.

Det nuvarande fjärrvärmesystemet, som förser bostäderna i BRF Ljungdala med värme, byggdes ursprungligen 1969. Det är ett så kallat sekundärnät där fjärrvärmen går in via en central fjärrvärmeväxlare och sedan fördelas ut till de 120 bostäderna. Nu byggs ett nytt nät i området som minskar energiförbrukningen och innebär att varje bostad får en egen fjärrvärmecentral och därmed också möjligheter att själva styra sin användning.

- Vi har gjort ett grundligt utredningsarbete gällande vilket uppvärmningsalternativ som skulle vara det bästa för samtliga boende i BRF:en och landande i att fjärrvärme är det främsta alternativet, säger Hans Ribba, projektansvarig i värmegruppen hos BRF Ljungdala.

För Hässleholm Miljö blir omvandlingen av fjärrvärmenätet hos BRF Ljungdala ett av de största projekten någonsin och beräknas pågå i drygt två år. Resultatet blir att fastighetsägarna får ett effektivare och mindre energikrävande uppvärmningssystem som tar tillvara på mer av värmen.

- Det är naturligtvis ett stort och inspirerande projekt för oss. Ett kvitto på att fjärrvärmen är en attraktiv energitjänst ur flera aspekter. BRF Ljungdala har gjort ett gediget arbete och vi har haft givande diskussioner med dem. Nu ska vi se till att samtliga fastighetsägare i bostadsrättsföreningen får en uppvärmning som de kan nyttja i ytterligare minst 50 år, säger Jimmy Månsson, försäljningschef på Hässleholm Miljö.

Senast uppdaterad: