Publicerad den:

Hässleholm Miljö deltar i Musikhjälpen 2023

Hässleholm Miljö deltar i årets Musikhjälpen – för att förbättra livssituationen för människor som kämpar mot den värsta hungerkrisen i modern tid. Under vecka 50 kan alla som pantar tomburkar i Pantamera Express på Vankiva återvinningscentral välja att skänka pantpengarna till Musikhjälpen. Hässleholm Miljö kommer att skänka motsvarande summa.

Musikhjälpens tema 2023 är att höja kunskapen och bidra till kampen för att ingen ska behöva dö av hunger, ett tema som går i linje med FN:s globala mål för en hållbar utveckling. På grund av krig, en ojämn fördelning av jordens resurser och klimatförändringar lever över 40 miljoner människor på gränsen till svält (Sveriges Radio, 2023). I många länder saknar man förutsättningar för att utveckla en hållbar och klimatanpassad infrastruktur.

Ett av Hässleholm Miljös viktigaste uppdrag är att förse kommunens invånare med hälsosamt dricksvatten, säkra infrastrukturen för vatten och avlopp samt informera om hur vi kan använda vårt vatten sparsamt. Vi arbetar även med att utveckla avfallshanteringen, öka mängden avfall som återvinns samt sprider kunskap om hur vi alla kan minska mängden avfall. Vi arbetar för att minska vår resursanvändning och påverkan på klimat, miljö och människors hälsa med visionen att bygga en kommun där ett hållbart liv är en självklarhet. Tillsammans kan vi göra skillnad även utanför kommunens och Sveriges gränser.

Hjälp oss att hjälpa
Bidrag till Musikhjälpen går bland annat till matpaket, näringsbehandlingar, rent vatten och sanitet – men pengarna kan även gå till att stötta långsiktig förändring så som utveckling av hållbara jordbruksmetoder, vilket ger ökade skördar och bättre möjlighet att stå emot klimatförändringar (Sveriges Radio, 2023).

Referenser:
Sveriges Radio. (2023, 10 oktober). Ingen ska behöva dö av hunger. https://sverigesradio.se/artikel/ingen-ska-behova-do-av-hunger Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: