Publicerad den:

Nya avgifter för renhållning

Från årsskiftet kommer nya avgifter att gälla för avfallshanteringen. Avgiften höjs med 5,6 procent, vilket innebär en kostnadsökning för en villa med 16 kronor i månaden.

Höjningen motsvarar inflationen i vår bransch, så att vi kan fortsätta erbjuda våra kunder samma höga service.

Renhållningstaxan består av en grundavgift och en rörlig avgift, samt eventuellt avgifter för tilläggstjänster. Grundavgiften beräknas per bostad och täcker kostnaderna för återvinningscentraler, miljö- och utvecklingsarbete, del av kundservice, administration och information. Den rörliga avgiften står för kostnaden att samla in allt avfall.

De nya avgifterna träder i kraft vid årsskiftet.

Senast uppdaterad: