Publicerad den:

Rekordmånga vill ha fjärrvärme

Klon i bränslelagren i vår avfallspanna som är på väg att lyfta upp avfall.

Intresset för fjärrvärme är större än någonsin i Hässleholm. Stigande energikostnader gör att fler kommuninvånare vill spara pengar och få en mer stabil energiförbrukning.

Hässleholm Miljö har redan hittills i år installerat fjärrvärme hos fler kunder än vi gjorde under hela förra året. Förhoppningen är att hinna med minst lika många till.

- Vi får frågor i princip varje dag från villaägare som vill ha fjärrvärme. Det är fantastiskt. Vi ser nu över hur vi kan utveckla fjärrvärmenätet så att vi kan erbjuda fler att ansluta sig, säger Jimmy Månsson, försäljningschef på Hässleholm Miljö.

Bygger ut i Tyringe
Hässleholm Miljö har fjärrvärmeanläggningar i Hässleholm och Tyringe. Bolaget bygger ut fjärrvärmenätet i nya områden i de orterna om det finns en stor efterfrågan, och där det fungerar rent tekniskt. Näst på tur är Tvärskogsområdet i Tyringe där ett drygt hundratal villaägare kan få möjlighet att ansluta sina hus till fjärrvärmenätet om intresset är tillräckligt stort.

- Finns det ett vattenburet värmesystem i huset, är fjärrvärme det klart bästa alternativet, lägst kostnad och bekymmersfritt, säger Jimmy Månsson och fortsätter:
- Men mycket talar för att det snart kommer att finnas bidrag att söka för att konvertera sitt hus till ett vattenburet system. (Förordning om bidrag för energieffektivisering i småhus (regeringen.se) Länk till annan webbplats.)

Lokalt och stabilt
Fjärrvärme är en energieffektiv lösning som dessutom i princip är underhållsfri. Bränslet som värmer fjärrvärmenätet kommer från främst restprodukter i lokala skogar och avfall från hushållen i Hässleholms kommun. Fjärrvärmen tillverkar dessutom egen el som i sin tur avlastar elnätet och stärker elbalansen i södra Sverige.

Senast uppdaterad: