Publicerad den:

Ljusnivån på ackumulatortanken sänks

För att kunna dra vårt strå till stacken i stundande energikris lyser tanken tills vidare med sänkt ljusnivå. Mellan kl. 22 och 06 är den även helt släckt.

Ackumulatortank i skymning med blått ljus på toppen

Foto: Thomas Johnsson

Belysningen anpassas

Under året lyser ackumulatortanken i Hässleholm i olika färger för att uppmärksamma viktiga händelser och högtider samt synliggöra vad vi som bolag står för och tycker är viktigt. För att kunna dra vårt strå till stacken i stundande energikris lyser tanken tills vidare med sänkt ljusnivå. Mellan kl. 22 och 06 är den även helt släckt.

Belysningen är energisnål och utgör enbart en liten del av vår elkonsumtion. Sänkt ljusnivå och mindre belysningstid känns ändå viktig när vi befinner oss i denna energikris. Ett litet bidrag för att spara på våra gemensamma resurser.

Senast uppdaterad: