Publicerad den:

Justerad prismodell för privatkunder med fjärrvärme

Den 1 januari 2023 införs en justerad prismodell för privatkunder med fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe. Förändringen blir ganska liten men en del saker kan vara värda att känna till.

grässtrån mot solljus och berg i bakrunden

Den 1 januari 2023 införs en justerad prismodell för privatkunder med fjärrvärme. Det innebär att fjärrvärmekunder i Tyringe får ett jämnt energipris året om medan Hässleholm får ett vinter- och ett sommarpris. Förändringen i sig innebär ingen prisökning eller ökade intäkter för oss som leverantör. Justeringen görs för att bättre spegla de produktionskostnader som finns i Tyringe respektive i Hässleholm.

De simuleringar och testar som vi gjort på förhand visar att vid en kund som har samma förbrukning som föregående år kan med efter prisjusteringen få ett pris som varierar med plus/minus 4 procent.

Tyringe

Det innebär att fjärrvärmekunder i Tyringe får ett energipris som gäller året runt. Anledningen till detta är att fjärrvärmen i Tyringe produceras i ett fristående fjärrvärmenät med samma produktionsförutsättningar året runt. Året runt-priset på energi i Tyringe innebär att energipriset sänks något, trots prisökningen på 6,5 %.

Hässleholm

För privatkunder i Hässleholm innebär det att det fortsatt finns ett vinterpris och ett sommarpris på energi. Sommarperioden blir en månad längre och gäller maj-september medan vinterperioden gäller oktober-april.

Här nedan följer en prisjämförelse mellan 2022 och 2023. I denna är även prisökningen på 6,5 procent, som även den sker vi årsskiftet, inräknad.

Priser 2022, Hässleholm och Tyringe

Årskostnad med 20 000 kWh energianvändning

18 397 kr

Fast avgift

4748 kr/år

Energipris vinter (september-april)

73,41 öre/kWh

Energipris sommar (maj-augusti)

26,45 öre/kWh

Priser 2023, Hässleholm

Årskostnad med 20 000 kWh energianvändning

19604 kr

Fast avgift

5052 kr/år

Energipris vinter (oktober-april)

80,63 öre/kWh

Energipris sommar (maj-september)

28,17 öre/kWh

Priser 2023, Tyringe

Årskostnad med 20 000 kWh energianvändning

19706 kr

Fast avgift

5052 kr/år

Energipris (året runt)

73,27 öre/kWh

Senast uppdaterad: