Publicerad den:

Magiskt Matavfall

Bild på Magiskt matavfall

Visste du att ditt matavfall är en resurs som tas tillvara på? Vi gör nämligen biogas, biogödsel och kompostjord av allt matavfall som hämtas runt om i kommunen. Av en matavfallspåse kan vi göra biogas som en bil kan köra ungefär 2,5 km på. Matavfall är magiskt på så sätt. Dels skapar vi ett biobaserat drivmedel och dels skickar vi tillbaka näring till naturen.

Hur tar vi tillvara på matavfallet?

Men för att vi ska kunna nyttja så mycket av matavfallet som möjligt krävs att vi sorterar ut och tar hand om det på rätt sätt hemma. Matavfallets viktigaste resväg går från köket till soptunnan. Och den resan ska matavfallet alltid göra i en matavfallspåse av papper.

Plast i matavfallet är exempelvis ett problem. Plast tar oerhört lång tid att bryta ner och därmed finns plastbitarna kvar i den biogödsel och kompostjord som återvinns ur matavfallet. Gödsel och jord som ska tillbaka till naturen genom att spridas på åkrar eller i våra trädgårdar.

Tips!

Lägg aldrig plast tillsammans med matavfall. Men det blir ju blött och äckligt och matavfallspåsen går sönder? Ja, en del upplever de problemen. Därför kommer här några tips på hur du undviker det:

  • Låt blött matavfall rinna av en stund i vasken så att det inte bli så mycket vätska i påsen.
  • Det är okej att lägga lite papper i påsen. Det är exempelvis perfekt att slänga det hushållspapper och de servetter du använder bland matavfallet. Pappret suger åt sig vätskan.
  • Byt påse ungefär var tredje dag.
  • Använd en luftig hållare. Stoppar du ner påsen och matavfallet i en stängd behållare kan den inte andas och då blir det blött! Använd istället en hållare/spann/kärl med hål i. Om du inte redan har en hemma finns de att köpa på flera håll. Bland annat hos ett av världens största möbelföretag. Med en luftig hållare får matavfallspåsen ventilation, fukten avdunstar och matavfallet torkar.

Affisch

Nedan hittar du affisch för utskrift om du vill hjälpa oss att sprida budskapet.

Biogödseln som produceras av vårt matavfall innebär att näringen i avfallet återförs direkt till åkrar och odlingar. Biogödseln är lokalt producerad och innehåller viktiga näringsämnen som fosfor och kväve.

Bild på mat i en grönsaksstånd

Senast uppdaterad: