Publicerad den:

Tyck till om vår nya resursoptimeringsplan!

Gäss i skymningen

Hur ska vi minska nedskräpningen i kommunen, öka möjligheten till återbruk och minska mängden avfall? Hässleholms kommun har tagit fram ett förslag till en ny avfallsplan som vi har valt att kalla resursoptimeringsplan. Fram till den 5 juli har du möjlighet att tycka till och lämna synpunkter på förslaget.

Vad är en resursoptimeringsplan?

Enligt Miljöbalken ska varje kommun ha en avfallsplan. I Hässleholms kommun har vi valt att kalla den resursoptimeringsplan. Resursoptimeringsplanen beskriver det gemensamma arbetet med att driva kommunens utveckling inom avfall, återvinning, återbruk och nedskräpning fram till år 2026.

Resursoptimeringsplanen ska vara förankrad i hela kommunen och har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från olika delar av kommunens verksamheter, förvaltningar och bolag.

Resursoptimeringsplanens mål

Resursoptimeringsplanen innehåller mål, delmål och aktiviteter som ska genomföras för att målen ska kunna nås. De åtta övergripande mål som har tagits fram visar riktningen för kommunens arbete fram till 2026.

  • Minska mängden avfall och arbeta för att kommunen ska klättra högre upp på avfallstrappan. Avfallstrappen är EU-direktivet som visar vägen för en hållbar avfallshantering där minimering och återbruk är målet.
  • Öka möjligheten till återbruk – ett skräp blir en produkt!
  • Öka mängden avfall som återvinns.
  • Väcka barns och ungas nyfikenhet och vilja att minska sitt ekologiska fotavtryck.
  • Ökad kunskap och förståelse hos invånare, kommun och näringsliv för att skapa en positiv attityd och större intresse kring avfall som resurs.
  • Öka engagemanget kring minskad nedskräpning i kommunen.
  • Minska äldre deponiers påverkan på mark. En deponi är en gammal soptipp, vilken riskerar att fortsätta påverka naturen än idag.

Förslag på ny resursoptimeringsplan

Ta del av resursoptimeringsplanen som PDF. Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. Önskar du den i tryckt format, vänligen kontakta oss Öppnas i nytt fönster..

Hur lämnar jag synpunkter?

Synpunkter kan lämnas fram till och med den 5 juli och skickas till oss på Hässleholm Miljö via e-post eller post Öppnas i nytt fönster.. Märk e-post/brev med ROP och ange namn och kontaktuppgifter.

Senast uppdaterad: