Publicerad den:

Renare dagvatten

Detta material är framtaget av Hässleholm Miljö och Hässleholms Vatten i samarbete med VA Syd, NSVA, Trelleborgs kommun, Ystads kommun, Svedala kommun och Laholmsbuktens VA.

Nedskräpning är ett stort problem som skadar natur och vatten. När det regnar sköljs skräp ner i dagvattensystemen och rinner ut i närliggande vattendrag. Till sist hamnar det i havet.

Vad är dagvatten?

Regn, snö och hagel som rinner av från tak, gator och andra hårda ytor kallas för dagvatten. Dagvatten renas inte på reningsverk som många tror, utan leds genom gatubrunnar ut i åar, sjöar och hav.

Skräp skadar

I naturen skadar skräpet växter och djur. Sjöfåglar och andra marina djur trasslar in sig i plasten eller misstar den för mat. Ett stort problem är plast, som bryts ner väldigt långsamt. Plast som hamnar i hav och natur bryts ner till mikroplast som kan tränga in i de marina djurens celler och vävnader och då blockera matsmältning och hindra tillväxt samt förgifta djuren.

Även vi människor påverkas. Skräpet rinner ut i vatten som vi ska göra dricksvatten av, på marker där våra barn leker eller på badplatsen där vi badar.

1 miljard fimpar slängs varje år

Cigaretter och snus är det vanligaste skräpet i tätorter. Varje år slängs 1 miljard fimpar på gator och torg i Sverige enligt en undersökning som Håll Sverige Rent har gjort. Fimpen innehåller ämnen som är skadliga för naturen, bland annat kadmium och plast. Även andra sorters skräp hittas i naturen:

  • Fimp: 66,6%
  • Snus: 11,2%
  • Papper/kartong: 7,3%
  • Glas: 1,6%
  • Plast: 7,2%
  • Metall: 2,3%
  • Organiskt: 1,7%
  • Annat: 2,1%

Släng skräpet i soptunnan

Släng skräpet i soptunnan där det hör hemma. På vissa allmänna platser finns det möjlighet att källsortera förpackningar och tidningar. Dessa återvinns och blir till råvara för nya produkter. Restavfall förbränns och blir till fjärrvärme och el.

Hantera förorenat vatten rätt

Tänk på att inte tvätta bilen, sopkärlet och skottkärran för att sedan låta smutsvattnet rinna ner i gatubrunnen. Speciellt viktigt är detta om vattnet innehåller kemikalier, målarfärg, betong eller andra skadliga ämnen. Detta rinner rakt ut i sjöar, åar och hav!

Tack för att du hjälper till att ta hand om vårt vatten!

Senast uppdaterad: