Priser för hämtning av hushållsavfall

Alla hushåll, både villor och fritidsboende, i en- eller tvåbostadshus ska ha ett abonnemang för sophämtning enligt det kommunala renhållningsansvaret. Vi hjälper dig tömma och hantera avfallet på bästa sätt. Alla priser nedan är inkl. moms. 

En- och tvåbostadshus

Helårsabonnemang

Grundavgift 958 kr
Rörlig avgift 1562 kr

Fritidshus

Säsongsabonnemang (15 april - 15 okt)

Grundavgift 706 kr
Rörlig avgift 1151 kr

Trädgårdsavfall

Säsongsabonnemang (mitten på mars till mitten på nov)

Samma pris oavsett storlek på kärl.
Tömning varannan vecka från mitten på mars till mitten på november

190l, 370l 1326 kr

Extrakärl

Samma pris oavsett storlek på kärl

Tidningar

Tömning var fjärde vecka  
Villa (190l, 240l) 467 kr
Fritidshus (190l, 240l) 326 kr

Plast- och pappersförpackningar,
delat 370 l

Tömning varannan vecka  
Villa 276 kr
Fritidshus 193 kr

Brännbart

Tömning var fjärde vecka  
Villa (190l, 240l, 370l) 636 kr
Fritidshus (190l, 240l, 370l) 445 kr