Priser för hämtning av hushållsavfall

Alla hushåll, både villor och fritidsboende, i en- eller tvåbostadshus ska ha ett abonnemang för sophämtning enligt det kommunala renhållningsansvaret. Vi hjälper dig tömma och hantera avfallet på bästa sätt. Alla priser nedan är inkl. moms. 

Priserna gäller fr.o.m. 2019-07-01

En- och tvåbostadshus

Helårsabonnemang

Grundavgift 1150 kr
Rörlig avgift 1796 kr

Fritidshus

Säsongsabonnemang (15 april - 15 okt)

Grundavgift 850 kr
Rörlig avgift 1220 kr

Trädgårdsavfall

Säsongsabonnemang (mitten på mars till mitten på nov)

Samma pris oavsett storlek på kärl.
Tömning varannan vecka från mitten på mars till mitten på november

190l, 370l 1406 kr

Extrakärl

Samma pris oavsett storlek på kärl

Tidningar

Tömning var fjärde vecka  
Villa (190l, 240l) 537 kr
Fritidshus (190l, 240l) 375 kr

Plast- och pappersförpackningar,
delat 370 l

Tömning varannan vecka  
Villa 317 kr
Fritidshus 222 kr

Brännbart

Tömning var fjärde vecka  
Villa (190l, 240l, 370l) 732 kr
Fritidshus (190l, 240l, 370l) 512 kr