Priser för hämtning av hushållsavfall

Alla hushåll, både villor och fritidsboende, i en- eller tvåbostadshus ska ha ett abonnemang för sophämtning enligt det kommunala renhållningsansvaret. Vi hjälper dig tömma och hantera avfallet på bästa sätt.

En- och tvåbostadshus

Helårsabonnemang

Grundavgift 927 kr
Rörlig avgift 1512 kr

Fritidshus

Säsongsabonnemang (15 april - 15 okt)

Grundavgift 683 kr
Rörlig avgift 1114 kr

Trädgårdsavfall

Säsongsabonnemang (15 mars - 15 nov)

Samma pris oavsett storlek på kärl.
Tömning varannan vecka under perioden 15 mars - 15 november.

190l, 370l 1284 kr

Extrakärl

Samma pris oavsett storlek på kärl

Tidningar

Tömning var fjärde vecka  
Villa (190l, 240l) 452 kr
Fritidshus (190l, 240l) 316 kr

Plast- och pappersförpackningar,
delat 370 l

Tömning varannan vecka  
Villa 267 kr
Fritidshus 187 kr

Brännbart

Tömning var fjärde vecka  
Villa (190l, 240l, 370l) 616 kr
Fritidshus (190l, 240l, 370l) 431 kr