1986

Skidbacke och deponigas

1986 sitter energiverkschefen Bejron Lundstedt framför skärmarna i kontrollrummet på fjärrvärmeverket.

Energiverkschefen Bejron Lundstedt i kontrollrummet på Värmeverket. Foto: Jörgen ahlström, ur "Vi följer strömmen" av Allan-Sigward Lundin.

Samtidigt som den gamla soptippen på Belebacken har blivit en skidbacke med lift och belysning börjar man nu utvinna gas ur samma gamla deponi. Metangasen sugs ut med hjälp av en fläkt till en gaspanna där den förbränns och tillför energi till det nya fjärrvärmeverket. Metangasuttaget beräknas vid tiden kunna pågå i tio år och kan förse ungefär 100 villor med dess årliga värmebehov.