2002

Ny avfallspanna på Värmeverket

Flygbild över fjärrvärmeverket 2004

Den nya avfallspannan tas i bruk 2002 och energiåtervinning av avfall påbörjas i stor skala. Foto: Hässleholm Miljö.

Avfallspannan tas i bruk och energiutvinning av avfall påbörjas. Deponiförbud av organiskt avfall införs under samma år och är en bidragande orsak till att man kan se större möjligheter med energiåtervinning av avfall. Genom avfallspannan, som har ett tillstånd att förbränna 50 000 ton avfall per år, produceras el och värme. Idag står den för cirka 50 procent av den totala fjärrvärmeproduktionen i Hässleholm.