1995

Namnbyte och en ny elmarknad i sikte

En flygbild över Värmeverket i Hässleholm från år 1989

En flygbild över värmeverket ur en av Energiverkets årsredovisningar.

Namnbyte för det som länge hetat Hässleholms Energiverk. Denna gång ändras namnet till Hässleholm Energi AB. Dessutom bildas under året därpå ett dotterbolag, Hässleholm Energiförsäljning AB. Detta som ett led i avregleringen av elmarknaden där det från år 1996 ska vara skilda juridiska enheter mellan elnät och elhandel. Läs mer...

Hässleholms Energiverk hade nämligen två olika verksamhetsområden, el och fjärrvärme. Men under 90-talet började mer och mer peka på att elmarknaden skulle avregleras. Hässleholms kommun ägde vid tiden stora delar av det lokala elnätet i kommunen och bedrev då alltså elhandel eftersom man hade monopol i det egna nätet.