2009

Hässleholm Miljö AB

Hässleholm Miljös hemsida som den såg ut 2009

Så här såg Hässleholm Miljös hemsida ut 2009, i bolagets ungdom. Foto: waybackmachine

2009 bildas Hässleholm Miljö AB. Det nya bolaget är ett resultat av sammanslagningen mellan bolagen Hässleholms Renhållare AB och Hässleholms Fjärrvärme AB. Vid fusionen går man samtidigt från två VD:ar till en och Gunilla Holmberg tillträder tjänsten som VD för Hässleholm Miljö. Den första kvinnliga VD:n i ett kommunalt bolag i Hässleholms kommun.