1988

Deponigas även från Vankiva

I juni 1988 invigs en anläggning för utvinning av gas vid soptippen i Vankiva. Vid tiden med det något dystopiska namnet Vankiva Gasfält. Läs mer...

Deponeringen av sopor i vankiva började 1979 och innebär att deponigaserna nu är av betydande mängd. Gasen transporteras till fjärrvärmeverket i Hässleholm i en 7,5 kilometer lång ledning. Just där och då är det den längsta ledningen i världen i sitt slag för denna typ av gas.

Hässleholm får beröm från flera håll för at man tar tillvara den lokala energi som finns tillgänglig och därigenom kraftigt lyckas minska oljeberoendet och förbättra miljön. Gasutvinningen från Vankiva räcker vid tiden för att värma upp ca 1000 villor.