1993

Brand på Värmeverket

Löpsedel ur kristianstadsbladet år 1993 med texten, Fjärrvärmeverk i lågor, skador för tiotals miljoner.

Energiverkschefen Bejron Lundstedt i kontrollrummet på Värmeverket. Foto: Jörgen ahlström, ur "Vi följer strömmen" av Allan-Sigward Lundin.

Brand på Beleverket i nyinköpt dieselmotor som skulle hjälpa till att producera el. En stor del av en pannhall brinner ner men skador lyckas ändå begränsas och elden sprider sig inte till övriga delar av verket. Trots detta så uppgår kostnaderna för skadorna till flera miljoner kronor. På Kristianstadsbladets förstasida sätts rubriken …..

"Fjärrvärmeverk i lågor: skador för tiotals miljoner"

Skador är omfattande men trots allt lyckas personalen snabbt få igång reservdrift och kunderna märker knappt av något avbrott.

anledningen till branden var att en fläkt som överhettades och började brinna. Brandkåren fick kontroll på elden ganska snabbt och i sammanhanget klarade sig fjärrvärmeverket och värmeförsörjningen bra!