Återvinningscentralerna

För dig som privatperson

I Hässleholms kommun finns sex stycken bemannade återvinningscentraler (ÅVCer) som tar emot källsorterat avfall. Vankiva återvinningscentral är störst och finns på vår centrala avfallsanläggning, Hässleholms Kretsloppscenter, i Vankiva. Övriga återvinningscentraler i kommunen finns i Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe och Vinslöv.


Speciella regler för vissa typer av avfall

Asbest/eternit

Asbest är farligt avfall och tas endast emot väl förpackad och på ÅVC i Vankiva. Då dammet är hälsofarligt vid inandning är det viktigt att asbesten förpackas i dubbel plast och märks med texten "asbest". Märkning ska göras på alla sidor. När du kommer till återvinningscentralen i Vankiva kontaktar du personal på plats som visar dig containern där du ska lämna asbest. Lossning sköter du själv. Tänk på att förpacka asbesten så att du enkelt kan lyfta in den i en container. 

Privatpersoner med renhållningsabonnemang i Hässleholms kommun kan kostnadsfritt lämna upp till ett personbilssläp (3 m³). Har du större mängder eller saknar renhållningsabonnemang i Hässleholms kommun lämnas asbest mot en avgift på 1312 kr per personbilssläp.


Gips

Gips återvinns till nya gipsskivor och ska vara rent från isolering, stålskenor, trä, plast och folie. Däremot får det finnas tapet, glasväv, målarfärg, skruv och spik på plattorna då detta kan tas bort i återvinningsprocessen. Större mängder gips lämnas på ÅVC i Vankiva. Övriga återvinningscentraler kan max ta emot 0,5 m³. Gips är gratis att lämna för privatpersoner med renhållningsabonnemang i Hässleholms kommun. 


Olja

Du kan lämna 10 liter olja kostnadsfritt på våra återvinningscentraler. Större mängder olja tas endast emot på ÅVC i Vankiva mot en avgift. 


Rena massor

Större mängder rena massor (exempelvis sten, betong och kakel) lämnas på ÅVC i Vankiva. Övriga återvinningscentraler kan max ta emot 0,5 m³.  


Tryckimpregnerat trä

Tryckimpregnerat trä (till exempel från utemöbler, staket och altaner) klassas som farligt avfall och måste lämnas till specialförbränning så att skadliga ämnen kan renas på ett miljömässigt sätt. 

Du som privatperson med renhållningsabonnemang i Hässleholms kommun kan lämna upp till ett personbilssläp på ÅVC i Vankiva. Övriga återvinningscentraler kan max ta emot 0,5 m³ (max 2 m långa brädor). Det tillkommer en avgift om du har större mängder eller om du saknar ett abonnemang. 


Invasiva arter

När du lämnar trädgårdsavfall på ÅVC är det viktigt att du kontrollerar om det innehåller invasiva arter som:  

  • Blomsterlupin
  • Jättebalsamin
  • Jätteloka
  • Parkslide
  • Gul skunkkalla
  • Vresros

Invasiva arter sprider sig kraftfullt på bekostnad av andra växter som konkurreras ut. Därför behöver du vidta följande åtgärder när du lämnar invasiva arter på ÅVC:

  • Växterna ska vara förpackade i väl förslutna, dubbla säckar och hanteras separat på återvinningscentralen.
  • Kontakta personal på plats på ÅVC.

Du kan läsa mer om invasiva arter på Naturvårdsverkets hemsida.

Transparenta sopsäckar

Vi tar endast emot avfall i genomskinliga säckar på våra ÅVCer. Läs mer här.


Vad kan du lämna?

Vilka typer av avfall vi tar emot på våra återvinningscentraler ser du i menyn till vänster under ÅVC Vankiva och ÅVC Övriga.


Prislista ÅVC

Genomskinliga sopsäckar 95 kr/25 st
Matavfallspåsar 55 kr/80 st
Hållare matavfallspåsar 35 kr
Minimizer 70 kr


Max 3 m³

Som privatperson med renhållningsabonnemang i Hässleholms kommun kan du kostnadsfritt lämna upp till 3 m³ (1 personbilssläp) sorterat avfall per dag. Större mängder lämnas mot en avgift på återvinningscentralen i Vankiva. Tänk på att det ingår i ditt abonnemang att få hämtat grovavfall hemma! Läs mer om hämtning av grovavfall.


Godkända fordon på ÅVC

För att våra återvinningscentraler ska vara säkra att vistas på är det viktigt att du använder:

Personbil
Personbil med normalstort släp (3 m³)
Lastbil upp till 3,5 ton
Traktor upp till 3,5 ton

Har du ett fordon som är större än de som är godkända för ÅVC hänvisar vi dig till Hässleholms KretsloppscenterSäkerhet på ÅVC

Vi är väldigt måna om säkerheten på våra anläggningar. Det är därför viktigt att du som besökare följer de regler som gäller på området. Kör enligt skyltar och vägmarkeringar. Tänk på att det kan finnas löst material och ojämnheter så anpassa ditt körsätt och hastighet efter rådande förhållanden.