Så fungerar det 
Återvinningscentralerna

Varmt välkommen till återvinningscentralerna i Hässleholms kommun! Vi har totalt sex stycken bemannade återvinningscentraler (ÅVCer) som tar emot källsorterat avfall. Vankiva återvinningscentral är störst och finns på vår centrala avfallsanläggning, Hässleholms Kretsloppscenter, i Vankiva. Övriga återvinningscentraler i kommunen finns i Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe och Vinslöv.


Sortering

Allt avfall som lämnas på återvinningscentralerna ska sorteras. Har du avfall som du inte vet hur det ska källsorteras kan du ta hjälp av vår digitala sorteringsguide. Du kan också fråga personalen på återvinningsentralen eller kontakta kundtjänst.

Vissa typer av avfall, såsom asbest och invasiva arter, kräver speciella mottagningsregler för att vi ska kunna hantera det korrekt. Här kan du läsa mer om hur mottagandet av dessa avfallstyper går till. 


Säkerhet

Vi är måna om både din och vår säkerhet. Tack för att du hjälper oss att göra återvinningscentralerna säkra! 

Tänk på att:

  • Köra enligt skyltar och vägmarkeringar.
  • Det kan finnas löst material och ojämnheter så anpassa ditt körsätt och hastighet efter rådande förhållanden.
  • Det finns många och tunga fordon. Låt barn och husdjur stanna i bilen.
  • Sortera rätt. Om du är osäker – fråga gärna personalen som arbetar på återvinningscentralen.

    Godkända fordon på ÅVC:
  • Personbil
  • Personbil med normalstort släp (3 m³)
  • Lastbil upp till 3,5 ton
  • Traktor upp till 3,5 ton

Större fordon hänvisar vi till Hässleholms Kretsloppscenter


Nyheter

Förändringar i mottagandet av farligt avfall, däck och vitvaror

Den 1 januari 2020 ökar vi säkerheten för personal och besökare på återvinningscentralerna i Hässleholms kommun, förbättrar arbetsmiljön och utökar möjligheten för återbruk. Med anledning av det förändras mottagningen av farligt avfall, däck och vitvaror. Läs mer här.  


Passersystem med bommar

Nu förbättrar vi trafikflödet på våra återvinningscentraler, ökar säkerheten och ger oss själva bättre förutsättningar för att kunna planera öppettider och bemanning, genom att införa passersystem. Passersystem finns på återvinningscentralerna i Vankiva, Vinslöv och Sösdala. Det kommer succesivt att införas på övriga återvinningscentraler i Hässleholms kommun. Läs mer här. 


Transparenta sopsäckar

För att öka andelen rättsorterat avfall och skapa en bättre arbetsmiljö för vår personal tar vi endast emot avfall i genomskinliga sopsäckar på våra ÅVCer. Läs mer här.


Ensilageplast

Ensilageplast tar vi inte längre emot på våra återvinningscentraler, vi hänvisar dig istället till SvepRetur som är ansvarig för insamlingen av plast från bl.a. ensilage och ser till att den går till miljöanpassad återvinning. Läs mer här.

ÅVCer i Hässleholms kommun

Vankiva
Vankiva 9300


Bjärnum
Boställsgatan


Hästveda
Kolbergavägen


Sösdala
Skolgatan


Tyringe
Hörjavägen


Vinslöv
Boarpsvägen


Öppettider till våra återvinningscentraler hittar du här.