Dricksvatten i Hässleholm

Vår dricksvattenkvalitet

När du dricker dricksvatten som levereras av Hässleholm Miljö kan du vara säker på att det är ett välkontrollerat livsmedel som lämnar din kran. Dricksvatten klassas i Sverige som livsmedel och är därför reglerat i Livsmedelsverkets dricksvattenkungörelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Regelbundna kontroller

Vi genomför regelbundna kontroller av dricksvattnet för att säkerställa att det håller den kvalitet som är satt av Livsmedelsverket. Tänk på att varmt vatten från kranen inte kontrolleras av oss då det värms upp lokalt i ditt eget hus av varmvattenberedaren. Drick inte varmt vatten ur kranen, drick endast det kalla som är kontrollerat.

Vattenkvaliteter inom Hässleholms kommun

Om du klickar på din ort bland länkarna så kan du se provresultaten för det senaste året. De parametrar som ingår i en normal analys redovisas. Senaste uppdatering av resultaten gjordes 2024-01-02.
Ballingslöv Pdf, 34.3 kB, öppnas i nytt fönster., Bjärnum Pdf, 34.1 kB, öppnas i nytt fönster., Emmaljunga Pdf, 33.8 kB, öppnas i nytt fönster., Farstorp Pdf, 33.8 kB, öppnas i nytt fönster., Finja Pdf, 34.3 kB, öppnas i nytt fönster., Hässleholm Pdf, 34.3 kB, öppnas i nytt fönster., Hästveda Pdf, 34 kB, öppnas i nytt fönster., Hörja Pdf, 34.1 kB, öppnas i nytt fönster., Mala Pdf, 34.3 kB, öppnas i nytt fönster., Norra Mellby Pdf, 34.2 kB, öppnas i nytt fönster., Nävlinge Pdf, 34 kB, öppnas i nytt fönster., Röke Pdf, 34.1 kB, öppnas i nytt fönster., Sjörröd Pdf, 34.3 kB, öppnas i nytt fönster., Skyrup Pdf, 34.3 kB, öppnas i nytt fönster., Stoby Pdf, 34.3 kB, öppnas i nytt fönster., Sösdala Pdf, 34.2 kB, öppnas i nytt fönster., Tormestorp Pdf, 34.3 kB, öppnas i nytt fönster., Tyringe Pdf, 33.9 kB, öppnas i nytt fönster., Vankiva Pdf, 34.3 kB, öppnas i nytt fönster., Verum Pdf, 33.8 kB, öppnas i nytt fönster., Vinslöv Pdf, 34.2 kB, öppnas i nytt fönster., Vittsjö Pdf, 34.1 kB, öppnas i nytt fönster., Västra Torup Pdf, 34.1 kB, öppnas i nytt fönster.

pH i ett dricksvatten ska vara mellan 6,5 och 9,5. För lågt pH kan innebära korrosionsproblem på ledningar både i fastigheter och ledningsnätet i gatan. För högt pH kan innebära fara vid förtäring, och därför finns system på vattenverken med pH-justering med flera pH-mätningar och larm på högsta prioritet. Där justering förekommer brukar normal nivå vara mellan 7,8 och 8,2 ut från vattenverket.

Hårdhet mäts vanligen i tyska hårdhetsgrader, °dH. Hårdhetsgraden brukar anges i följande kategorier:

  • mycket mjukt 0-2°dH
  • mjukt 2-5°dH
  • medelhårt 5-10°dH
  • hårt 10-20°dH
  • mycket hårt >20°dH

Ett mått på vattnets förmåga att leda elektrisk ström som indikerar hur mycket salter det innehåller.

Vanligt förekommande i marken, framför allt i områden med sura grundvatten, hos oss i norra och västra delen av kommunen. Kan också bero på rostangrepp på vattenledningar – både i det allmänna nätet och i den egna fastigheten.
Järn innebär ingen allvarlig hälsorisk, men kan ge vattnet otrevlig färg och smak och i höga halter ge fläckar och avlagringar på tvätt och sanitetsporslin.

Vanligt förekommande grundämne, ofta i kombination med järn. Kan ge grå eller svart missfärgning om halterna är höga.

Förekomst av ammonium kan tyda på förorening från avloppsvatten, men saltet förekommer också naturligt, ofta tillsammans med höga halter av järn och/eller humus.

Ett kvävesalt som bildas vid mikrobiologiska processer när vattnet innehåller ammonium.

Dessa båda parametrar bedöms enligt ett standardförfarande. Ett bra vatten har varken färg, lukt eller smak.

Vattentäkter

Vi hämtar grundvattnet till vårt dricksvatten i djupborrade brunnar eller i grusfilterbrunnar. För att skydda dessa brunnar ingår de i ett skyddsområde där miljöfarlig verksamhet inte får förekomma.

Luftning

Grundvattnet behöver ofta luftas och detta kan ske antingen i en luftad stenbädd eller i ett s.k. luftartorn som finns inne i vattenverket. Med luftning oxideras vattnets innehåll av järn och mangan och gör det enklare att filtrera bort. Luftningen driver även ut gaser som svavelväte, metan och radon som kan finnas naturligt i vattnet.

Infiltration

Infiltration är ett enkelt och effektivt sätt att förbättra vattnets kvalitet genom att låta det sjunka ned genom en sandbädd. Halten av bakterier, mineraler och organiskt material minskar då kraftigt.

Snabbfiltrering

Flera av våra vattentäkter har för höga nivåer av järn och mangan. Detta åtgärdar vi genom att låta vattnet passera genom ett järn-/manganfilter, där partiklarna fastnar i filterbädden. Dessa filter rengörs med jämna mellanrum genom backspolning med en luft-/vattenblandning så att partiklarna lossnar och sköljs ut.

pH-justering

Vattnets pH-värde mäts hela tiden i vattenverken och om det understiger 7,5 höjs det genom en indosering av natriumhydroxidlösning. Skulle det inträffa något fel på doseringen eller pH-värdet höjs för mycket får vi larm om situationen, samtidigt som doseringen stängs av.

Tryckstegring

När vattnet är färdigbehandlat hamnar det i en lågreservoar vid vattenverket. Vattnet pumpas därifrån ut i ledningsnätet och trycksätts via en högreservoar (vattentorn) eller med en uppsättning tryckstegringspumpar som ser till att vattnet har rätt tryck.

Senast uppdaterad: