Tömningskalender

 

Kärl 1 Pappersförpackningar, Plastsförpackningar, Matavfall, Ofärgade glasförpackningar (Batterier, Små ljuskällor).
Kärl 2 Brännbart, Tidningar, Färgade glasförpackningar, Metall (Mindre elavfall).

Vid vissa helger (påsk, midsommar, jul- och nyår) kan inkörning av hushållsavfall bli aktuellt. Det betyder att hämtning då kan ske någon dag tidigare eller senare beroende på var i veckan helgdagen infaller. Ställ ut kärl en dag före ordinarie hämtningsdag och låt stå tills kärl är tömt.

Hämtning av grovavfall/farligt avfall beställs senast 7 dagar före nästa hämtningsdag. Hämtning sker på hämtningsdagen eller dagen efter. Kärl och grovavfall ska vara utställt senast 06:00 på hämtningsdagen.