Energitjuvarna & Soppoliserna

En informationskampanj i samarbete med Kristianstads renhållning

I en kampanj för att lyfta de vanligaste myter inom avfallshantering har Renhållningen Kristianstad och Hässleholm Miljö skapat kampanjen Energitjuvarna och Soppoliserna. Här kan du se filmerna igen och läsa mer om de vanliga myter som finns och verkligheten bakom dem.

Inte mitt ansvar!

Myten: Det spelar ingen roll vad jag gör, det är inte mitt ansvar

Verkligheten: Drygt 4,5 miljoner ton hushållsavfall hanteras årligen i Sverige och varje svensk bidrar med över 460 kg sopor varje år. Om alla skulle tänka att det inte spelade någon roll vad de gjorde med sina sopor skulle det påverka miljön drastiskt i Sverige. Det är lag på att man måste sortera sina sopor, även om det inte finns någon straffpåföljd om man inte gör det.

Som konsument ansvarar du för det avfall som uppkommer i samband med att du köper något. Detta sorteras sedan som förpackningar:

  • Papper och kartong sorteras som pappersförpackningar
  • Frigolit och plast sorteras som plastförpackningar

Om förpackningarna är för stora för att få plats i ditt fyrfackskärl får du köra dem till din närmaste återvinningscentral eller återvinningsstation.

Det du gör i din vardag gör visst skillnad! 11 pantade burkar sparar energi som motsvarar 5 minuters dusch och 1 återvunnen metallburk sparar energi som räcker till 1 dygn vid datorn. Om alla svenska hushåll återvann ytterligare en plastförpackning till i månaden skulle koldioxidutsläppen kunna minska med 3 600 ton, vilket motsvarar utsläppen från cirka 1 200 bensindrivna bilar varje år, eller oljeuppvärmning av 675 medelstora villor.

Om nedskräpning
All nedskräpning i Sverige är förbjuden. Förbudet gäller på platser där allmänheten har tillträde till eller insyn till, och det riktar sig till alla – även markägare. När det gäller nedskräpning som är mindre allvarlig kan polisen bötfälla på plats, så kallad nedskräpningsförseelse. Boten är på 800 kronor. 

Från Avfall Sverige, branschorganisation:

… en sida av konsumtionen som inte många känner till är att det uppstår mycket avfall vid tillverkningen av olika produkter, avfall som inte syns. Ett exempel: En smartphone väger mindre än 200 gram och levereras i en liten förpackning, men det uppstår hela 86 kilo avfall när den produceras! Det är alltså inte alltid det som syns som väger tyngst. 

 


Närelda mera!

Myten: Det går åt mer energi att återvinna än att elda upp

Verkligheten: Utsläppen av växthusgaser vid materialåtervinning är betydligt lägre jämfört med utsläpp vid produktion av ny råvara. För exempelvis aluminium är utsläppen 96 procent lägre om återvunnet material används än för produktion av ny råvara.

Materialåtervinning ger betydligt lägre utsläpp än förbränning av avfallet. För exempelvis plast och organiskt avfall till rötning är utsläppen mer än 50 procent lägre vid materialåtervinning jämfört med förbränningsalternativet.

Återvunnet glas minskar koldioxidutsläppen med 41 procent jämfört med råvara som används för första gången.

Dessutom krävs det fler transporter för att nyproducera material än för att förflytta avfall. Det är med andra ord både miljömässigt och ekonomiskt mer effektivt att återvinna avfall än att producera nytt material. Att återvinna papper, kartong och wellpapp innebär dessutom att vi inte behöver avverka lika mycket skog och istället kan tillvarata och behålla vårt lands fantastiska skogs- och naturvärden. 


 

Komposttips!

Myten: Allt blandas ändå när det kommer till tippen

Verkligheten: Inget blandas efter att det har sorterats upp. Allt som sorteras skickas vidare till specifika anläggningar för att återvinnas. Men för att materialet ska kunna återvinnas måste det vara väl sorterat från början, blandas soporna ihop kan det ibland bli tvunget att slänga allt som brännbart

Faktaruta:

  • Metall- och glasförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst.
  • Pappersförpackningar och tidningar kan återvinnas upp till 7 gånger.
  • Matavfall blir biogas och biogödsel som sedan används som drivmedel och näring.
  • 35 % av det som slängs som brännbart grovavfall på Kristianstads återvinningscentraler är felsorterat och borde egentligen gå till materialåtervinning. 

 

Tvätta sopor!

Myten: Jag måste tvätta mina förpackningar så att de är rena

Verkligheten: Det räcker med att förpackningar är tömda på innehåll och eventuellt sköljda med lite diskvatten. Undvik gärna att tvätta med rinnande varmvatten för att vara extra miljövänlig. I övrigt är det upp till dig själv hur pass väl du vill skölja ur förpackningarna. Matrestfyllda förpackningar luktar inte alltför gott om de legat under vasken eller i soptunnan en längre tid.  .

Det räcker med att tömma förpackningarna och se till att de är fria från matrester. De behöver inte vara rengjorda. Skälet till att förpackningarna ska vara tömda är dels en hygienfråga och dels att det kan påverka återvinningen eftersom den automatiska sorteringsprocessen för vissa materialslag sorterar förpackningarna efter vikt.