VD Sven Carlsson

HAR ORDET

Vi firar 10 år!

2019 fyllde vi 10 år som bolag! Den 16 mars 2009 bildades Hässleholm Miljö genom en sammanslagning av Hässleholms Renhållare och Hässleholm Fjärrvärme. Syftet var att stärka miljöarbetet i kommunen genom att utveckla verksamheterna och effektivisera samarbetet mellan fjärrvärme och renhållning. Något som vi har lyckats med på många olika sätt.