Villa & fritidshus

Fastighetsnära insamling

Alla hushåll, både villor och fritidsboende, i en- eller tvåbostadshus ska ha ett abonnemang för sophämtning enligt det kommunala renhållningsansvaret. Vi hjälper dig tömma och hantera avfallet på bästa sätt.


Fyrfackskärl - enkelt för dig och bra för miljön

Med två stycken fyrfackskärl utrustade med påhängsboxar kan du enkelt sortera ut 11 olika avfallstyper invid husknuten.


Kärl 1

Tömning varannan vecka

 • plastförpackningar
 • pappersförpackningar
 • ofärgat glas
 • matavfall

Påhängsbox

 • ljuskällor
 • batterier

Kärl 2

Tömning var fjärde vecka

 • tidningar
 • brännbart
 • metall
 • färgat glas

Påhängsbox

 • mindre elavfall

Detta ingår i abonnemanget

 • Två stycken 370 liters fyrfackskärl, samt två stycken påhängsboxar, 
  en minimizer och en miljöbox
 • Matavfallspåsar
  För en- och tvåbostadshus ingår 160 st matavfallspåsar per år 
  För fritidshus ingår 80 st matavfallspåsar per år
 • Hämtning av grovavfall 4 ggr/år max 10 kollin/tillfälle
  Beställ hämtning av grovavfall här
 • Tömning av miljöbox (farligt avfall, deponi, matolja)
 • Beställ tömning av miljöbox här
 • Hämtning av textil
  Beställ hämtning av textil här.


Ansökan om uppehåll

Om fastigheten inte används kan ansökan om uppehåll göras i hämtning av avfall. Ansökan lämnas till Miljökontoret på Hässleholm kommun.


Gemensamt abonnemang

Dela abonnemang med en eller flera grannar och sänk dina renhållningskostnader. Ni betalar varsin grundavgift och delar lika på den rörliga kostnaden.

Pris villa
Grundavgift: 1150 kr/år
Rörlig avgift: 1796 kr/år

Pris fritidshus
Grundavgift: 850 kr/år
Rörlig avgift: 1220 kr/år

Det går bra för fritidshusabonnenter att dela abonnemang med helårsabonnenter. Det ska dock vara samma typ av abonnemang ni delar på, dvs helårsabonnemang.

Blankett för ansökan om gemensamt abonnemang finns att ladda ner här.