Källsortering i verksamheter

Lika självklart som att sortera hemma

Hässleholm Miljös målsättning är att det ska vara möjligt, roligt och framförallt enkelt att källsortera i förskolan, i skolan, på jobbet, i kommunens boendeenheter och inte minst på offentliga platser. 
Det ska vara lika självklart som det är att sortera hemma.


Bidra till en bättre miljö och spara pengar

En bra sortering gynnar inte bara miljön utan ger även en ekonomisk vinning för företaget eller verksamheten. Brännbart och deponi är de dyraste kärlen att abonnera på, medan plast- och pappersförpackningar tillhör de billigaste.

» Se prislista för renhållningsabonnemang i verksamheter.


Vi hjälper er att komma igång

Är ni villrådiga kring källsorteringen inom er verksamhet? Kontakta oss så kan vi planera in ett kostnadsfritt besök. Vi ser över ert befintliga abonnemang, ger förslag till vart i byggnaden/lokalen det kan finnas behov av specifika fraktioner, tips på leverantörer av källsorteringsstationer osv. Informationsmaterial och dekaler bistår vi med.


Sortering i skola och förskola

Barn är duktiga på att sortera och tycker oftast det är riktigt kul! Med tydlig uppmärkning av de olika fraktionerna är det lätt att göra rätt.

» På vår skolhemsida hittar du informationsblad och material.

Källsortera med sopsamlarmonstren

Lär barnen källsortera med sopsamlarmonstren! Här finns allt material ni kan tänkas behöva för att arrangera en källsorteringsstation. Lycka till!

» Till sopsamlarmonstren!Behöver ni deponikärlet?

Det finns många deponikärl ute bland verksamheterna i Hässleholm. Dessa är oftast onödiga och en onödigt dyr utgift för er verksamhet.

Kontakta oss för att se över ert renhållningsabonnemang.


Inspirerande exempel

Vi har i tätt samarbete med Österås tagit fram källsorteringsfraktioner anpassade efter verksamheten. Färgglada kärl är framtagna för enkel och smidig sortering där sopkärlen är spraymålade i den färg som tillhör respektive fraktion: brännbart - orange, matavfall - brun, plastförpackningar - lila osv.